Týden v tichém domě  (Week in the Quiet House,A - KA)
R: Jiří Krejčík V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Kabelík Vladimír VV: Otakar Sedláček N: povídky Povídky malostranské; Karel VetterJ.A. Novotný S: Jiří KrejčíkJ.A. Novotný K: Václav Hanuš AK: Stahl Rudolf ml. Hu: Jiří Šust; archivní – Gioacchino Rossini: převzatá Lazebník sevillský /Il barbiere di Siviglia/, Gioacchino Rossini: píseň Figaro sem, Figaro tam, píseň Klokotej slavíčku Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: Karel HögerZdena Matějíčková Arch: Jan Zázvorka Kost: Adolf Wenig Ma: Otakar KošťálRůžena Rousová St: Josef Dobřichovský Zv: Černý František (zvuk) H: Jaromír Spal (úřední praktikant Václav Bavor), Jaroslav Průcha (Anton Bavor, Václavův otec), Jarmila Kurandová (Barbora Bavorová, Václavova matka), František Kreuzmann (majitel domu Ferdinand Ebr), Světla Svozilová (Ebrova manželka), Blanka Waleská (Matylda, dcera Ebrových), Zdena Matějíčková (Valinka, mladší dcera Ebrových), J.O. Martin (správce Lakmus), Meda Valentová (Lakmusova manželka), Jana Romanová (Klárka, dcera Lakmusových), Karel Höger (JUDr.Loukota, podnájemník Lakmusov), Zdenka Procházková (Josefinka Velebová), Libuše Zemková (Katuška, Josefinčina sestra), Anna Melíšková (hostinská Řeřichová), Jiřina Krejčová (Márinka, dcera Řeřichové), Karel Dostal (dvorní rada na místodržitelství), Bohuš Záhorský (rada), Václav Švec (úředník Rotnágl), Antonín Holzinger (úředník Vaňous), Vítězslav Boček (akcesista Walter zvaný Narcis), Jaroslav Mareš (úřednický praktikant František), Deyl Rudolf ml. (Dílec), Miloš Nedbal (nadporučík Korzineck), Stanislav Neumann (lichvář Menke), Věra Hrubá (Sieglová), Jiřina Steimarová (Marie, dcera Sieglové), František Kovářík (trafikant Floriš Dlabač), Oskar Hák (tlustý kluk na koncertě), Ota Motyčka (pozůstalý), Hermína Vojtová (pozůstalá), Vladimír Hlavatý (pozůstalý), Marie Nademlejnská (pozůstalá) Spol: Miroslav Hrachovec Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 22.08.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Malostranský dům U dvou slunců je svědkem drobných i větších událostí, které prožívají jeho obyvatelé. Na střeše domu předčítá mladý Václav Bavor své verše a sní o dráze novináře. Jeho staří rodiče vlastní pouze malý koloniál, a tak musí Václav pracovat v nudném zaměstnání v c. a k. úřadě. Maminka Bavorová má v noci živý sen a čísla, vyhledaná ve snáři, vsadí do lotynky. Václavův kolega, majitel domu Ferdinand Ebr má spoustu starostí. Nákladný život, který vede, aby byla jeho rodina považována za honoraci, ho přivedl do dluhů. Zatrpklá stárnoucí dcera Matylda se snaží udržet si za každou cenu ženicha, rytmistra Korzinecka. Ten je však sám zadlužený a zruší zasnoubení, když zjistí, že s nevěstou nezíská očekávané věno. Půvabná švadlenka Josefinka má před svatbou. Právníka Loukotu vmanipuluje obratně jeho bytná paní Lakmusová do sňatku se svou dcerou Klárkou. Václav má v úřadě aféru. Jeho karikatury a posměšné poznámky o nadřízených způsobí, že je propuštěn z práce. Matka Bavorová vyhrála v lotynce a koupí si vysněný mandl. Bručlavý otec Bavor se smiřuje s tím, že jeho syn bude spisovatelem.
   The house At the Two Suns on the Lesser Town is witness to the small and big events of its dwellers' lives. On the roof, young Václav Bavor is reading his poetry and dreaming of a career as a journalist. His old parents own only a small grocer's shop and Václav has to do boring work at the office. Mother Bavorová has a very vivid dream and puts the numbers that she looked up in a dream-book onto a lottery ticket. Václav's colleague Ferdinand Ebr, owner of the house, has many worries. The costly life he must lead to maintain the notable image of his family has brought him into debt. His embittered older daughter Matylda is trying to keep hold of her bridegroom, cavalry Captain Korzineck, at all costs. But he is also in debt and breaks the engagement when he realizes that he won't be getting the expected dowry with the bride. The good looking seamstress Josefinka is getting married soon. The lawyer Loukota is cleverly manipulated by his landlady Mrs Lakmusová into marrying her daughter Klárka. Václav provokes a scandal at the office. He is fired for his caricatures and mocking remarks about his superiors. Mother Bavorová wins the lottery and buys the dreamed of mangle. The sullen father accepts the fact that his son is going to be a writer.