Tři kamarádi  (Three Pals - KA)
R: Václav Wasserman V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Čáp - Procházka VV: Miloš Mastník N: Jiří Brázda S: František SádekVladimír TůmaJan Gerstel K: Václav Huňka AK: Jaroslav Kníže Hu: Josef Stelibský; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta, Josef Stelibský: píseň Tři kamarádi, Bedřich Smetana: píseň Všechno je hotovo (árie z Prodané nevěsty), Josef Stelibský: píseň Volám S.O.S., píseň Ó, Velvary Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: Jaroslav MottlKarel Sabina Zp: Manon ChafoursborFrantišek ZvaríkLadislav Pešekhrací hodiny Arch: Štěpán Kopecký Kost: J.M. GottliebVěra Tatterová Ma: Antonín Riegel St: Marie Kopecká Zv: Josef Vlček Op: Jaroslav Juhan H: Ladislav Pešek (automechanik Ludvík Klikeš), František Zvarík (konstruktér ing.Štěpán Donel), Josef Gruss (Karel Macek), Irena Kačírková (Zdenka Hanušová, Štěpánova snouben), Manon Chafour (zpěvačka Manon Fleure), Eman Fiala (zřízenec Bálek), Jára Kohout (exekutor), Jaroslav Mareš (opravář Pepík), Ota Motyčka (věřitel Vobořil), Miloš Nedbal (generální ředitel auto-Omegy Honza), Saša Rašilov (majitel vinárny Florián), Vladimír Řepa (zápasník Jan Dušek), Václav Trégl (hlídač vinic Beran), Helena Tomanová (květinářka), Hrušínský Rudolf st. (vrchní strážmistr), Jan S. Kolár (komisař), Josef Kotapiš (zloděj auta), Bedřich Kubala (lokaj u Donelů), J.O. Martin (starý Donel), Ludmila Píchová (úřednice u notáře), Václav Poláček (notář JUDr.Hlaváček), Zvonimir Rogoz (prapředek Donel), Antonín Soukup (vrchní Václav v letní restauraci), Nora Stallich (číšník v baru Florián), Jaroslav Zrotal (učitel), Bohuš Hradil (host v hospodě), Josef Hořánek (host v hospodě), Jaroslav Orlický (host v hospodě), Emanuel Hříbal (listonoš), Jindřich Láznička (soused v domě u Hanušů), Bohuslav Kupšovský (kuchař u Floriana), Erik Zámiš (automobilový závodník), Josef Kemr (dělník na silnici), Josef Steigl (taxikář), Milka Balek-Brodská (žena při autohavárii v zahradě), Božena Svobodová (hospodyně u Hlaváčka), František VelebnýAntonín RýdlLibuše RogozováE. Millberg Spol: Letecké závody n.p.Praha Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 25.12.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Štěpán, Ludvík a Karel se spřátelili za druhé světové války v cizině. Po návratu do vlasti zůstávají dál dobrými kamarády. Karel si našel místo v automobilové továrně Omega, Štěpán s Ludvíkem si zařídili společně malou autosprávkárnu. Jejich finanční situace není nejlepší, ale jsou mladí a doufají, že jim pomůže Štěpánův vynález automobilového zplynovače. Štěpán nabídne zplynovač továrně Omega, ale ředitel chce, aby byl vynález podroben zkoušce. Kamarádi však nemají k dispozici automobil. Nová naděje jim svitne po zprávě, že Štěpán bude dědit po strýci z Jižní Ameriky. Dědictví ale obsahuje pouze rodinnou kroniku, o níž notář tvrdí, že je kouzelná. Štěpán a Ludvík tomu nevěří, ale je pravda, že začnou mít štěstí. Štěpán najde v kapse peníze a podaří se jim také "vypůjčit" si auto ke zkušební jízdě, při které později jako jediní dojedou do cíle. I když se šťastné události vysvětlí, Štěpán přičítá štěstí kouzelné knize. Nový vynález se osvědčí a Štěpán uzavře s Omegou smlouvu. Před mladými muži leží nadějná budoucnost.
   Štěpán, Ludvík and Karel became friends when they were away from their country during the Second World War. After their return, the friendship continues. Karel finds a job in the car factory Omega, Štěpán and Ludvík start a small car-repair workshop. Their financial situation is not too bright but they are young and hope that Štěpán's invention, a carburettor for cars, will help them. Štěpán offers his invention to the Omega factory but the general manager wants it properly tested first. The friends, however, don't have a car at their disposal. They are hopeful again after they get the news that Štěpán will inherit some money from an uncle in South America but he only inherits a family chronicle. However, the notary claims it's magical. Štěpán and Ludvík don't believe in this but it is true that they start getting really lucky. Štěpán finds some money in his pocket and they manage "to borrow" a car for a test ride, and end up the only ones making it to the finish. Even after the lucky events are explained, Štěpán continues to credit the magical book for their success. The new invention is tested and Štěpán signs a deal with Omega. A bright future awaits the young men.