Trojí setkání  (Three Meetings)
R: Hugo Huška V: SPVNF Praha, 1955 VV: Oldřich Pavlíček N: Hugo Huška S: Hugo Huška K: Jaroslav Blažek Hu: archivní – píseň Louka široká, tráva zelená, píseň Kombajn jede do vsi, píseň Stalo se při stavbě našeho kostela (parafráze na Stavěli tesaři), píseň Sláva, sláva Cvrkovákům Zp: sbor ženskýsbor St: Ludvík Pavlíček Op: Václav CetlZdeněk Petříček H: František Klika (statkář Outrata), Luděk EliášOtto HradeckýJosef KaňkovskýEmil KarafiátMilan KlečkaHana BauerováFrantišek LangStanislav PodzimekAdolf ŠmídKarel VaštaVeselý František (herec)František ViktorinJosef WeberHanus František [dab]Beyvl Josef [dab]Kopecký Miloš [dab] Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Ve věži cvrkovského kostela je zatnutá sekera. Legenda o ní vypráví, že zachránila život tesaři, který se jí chytil, když padal dolů. V sousedních Dobrovicích mají ale jinou verzi. Sekyra je prý symbolem neustálého zadlužení Cvrkova. Něco na tom bude. Cvrkovské zemědělské družstvo neprospívá, lidé jsou nespokojení a statkář Outrata, který není v družstvu, rád své spoluobčany popichuje. Dobrovičtí jsou ve svém hospodaření úspěšní a rozhodnou se vzít si nad sousedy patronát. Pozvou je k sobě a upozorní je na to, co je potřeba zlepšit v organizaci práce i účetnictví. Cvrkovští je poslechnou a výsledky jejich družstva se zlepšují. Všichni se pak sejdou na taneční zábavě, kde svůj úspěch oslaví.
   There is an axe driven into the Cvrkov church tower. The legend has it that it saved the life of a carpenter who held on to it when he fell from the tower. In neighbouring Dobrovice, though, they have another version. The axe is, they say, a symbol of Cvrkov's continual debt. There must be some truth to it. The Cvrkov farming cooperation is not prospering, people are discontented, and the landowner Outrata, who isn't a cooperative member, gladly makes fun of his fellow-farmers. The Dobrovice farmers are doing well so they decide to take the neighbours under their patronage. They invite them over and warn them about what needs improving in the organization of their work and finances. Cvrkov farmers accept their advice and their cooperation starts achieving better results. Then they all meet at a village dance to celebrate their success.