Trampoty pana Mareše  (Troubles of Mr Mareš)
R: Josef Vácha V: KF Praha/SPVNF, 1956 VV: Jaroslav Houžvička N: Josef Vácha S: Josef Vácha K: Jaroslav Blažek St: Marie Čulíková H: Karel Hruška (Mareš), Dufek Jiří (2) (Kareš), Miroslav KopalRadko BačaHynek HavelecAntonín Rejzek Spol: Dopravní inspektorát HS-VB Praha Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   U dopravní nehody, kde se střetne koňský potah s automobilem, se seběhnou lidé. Jako vždy mají pocit, že vozka je pouhá oběť a viníkem je řidič auta. Z davu jsou filmovým trikem vybráni dva zástupci - pan Kareš, obhajující automobilisty a pan Mareš, zastánce povozníků. Oba muži nasednou do auta a jedou na výlet, při kterém mohou pozorovat chování účastníků dopravního provozu. Pan Mareš nejprve upozorňuje na všechny chyby řidičů. Pak ale vyjedou mimo Prahu a na venkově se setkávají s vozky, kteří jsou opilí, jezdí na nesprávné straně silnice, předjíždějí se v zatáčkách, vyjíždějí neočekávaně z vedlejších cest a podobně. Pan Mareš usíná a zdá se mu hrůzný sen. Změnil se v opilého vozku, kterého zastaví příslušník Bezpečnosti, ve kterém pozná pana Kareše. Ten mu všechny chyby vytkne. Pan Mareš je rád, když se probouzí, a přiznává, že i vozkové mohou mít podíl na dopravních nehodách.
   People gather around a car accident, in which a horse-and-carriage and a car clashed. As always, their feeling is that the coachman is simply a victim of the situation and that everything is the fault of the car driver. Using special effects, the film chooses two representatives from the crowd - Mr Kareš, who defends the car driver and Mr Mareš, who defends the coachman. The two men get into a car and go for a ride in which they can observe the behaviour of people in traffic. At first, Mr Mareš is pointing at all the mistakes of the drivers. But then they reach the countryside and meet the coachmen who are drunk, driving on the wrong side of the road, overtaking and passing on turns, coming out of side-roads unexpectedly and the like. Mr Mareš falls asleep and he has a terrible dream. He becomes a drunk coach-man stopped by a policeman, who is actually Mr Kareš, and who blames him for all the mistakes he made. Mr Mareš is glad when the dream is over, and he admits that the coachmen are also responsible for traffic accidents.