Temno  (Darkness - KA)
R: Karel Steklý V: Československý státní film, 1950 Sk: Kloboučník Jan VV: Bohumil ŠmídaLadislav Terš N: román Temno S: Karel Steklý AR: Oldřich HolíčekJaroslav Balík K: Jan Stallich AK: Bohumil Hába Hu: Seidel Jan (hudba); archivní – píseň Zapalte kacířské obludy Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sbor dětský Arch: Bohuslav KuličMiroslav Pelc Výtv: J.M. Gottlieb Kost: J.M. GottliebJosef Gabriel Ma: Gustav Hrdlička St: Jiřina Lukešová Zv: Emanuel Formánek H: Ladislav Boháč (myslivec Václav Machovec), Jiřina Švorcová (Machovcova dcera Helenka), Eduard Cupák (Machovcův syn Tomáš), Theodor Pištěk (regent Lhotský), Helena Friedlová (Polixena Lidmila Mladotová), Svatopluk Majer (správce Čermák), Jaroslav Raušer (pražský měšťan Václav Březina), Jarmila Zítková (Březinova druhá žena Antonie Monik), Zdeněk Kampf (Březinův syn z I.manželství Jiřík), Miloš Nedbal (deklamátor Johanes Svoboda), Ladislav Kulhánek (myslivec Václav Svoboda, Johanesův), Vítězslav Vejražka (páter Firmus), Martin Růžek (páter Koniáš), Růžena Gottliebová (služebná u Lerchové Šantrůčková), Otto Čermák (zpovědník páter Daniel Suk), Jarmila Urbánková (Březinova tchýně z I.manž.Rosa Ler), Karel Pavlík (páter Mateřovský), Bohumil Švarc (houslista, kapelník a student Huba), Zdeněk Bittl (praedikant Vostrý), Terezie Brzková (Machovcova babička), Vladimír Řepa (vinař z Březinovy vinice Klouzek), Alexej Solmar (provinciál řádu Tovar.Ježíš.p.Jan), Viktor Očásek (kostelník v průvodu pátera Koniáše), Bedřich Kubala (Lazar Kiš), Zdeněk Kryzánek (českobratrský kněz), Antonín Soukup (měšťan-asesor Zatočil), Oldřich Velen (synovec regenta rytíř Mladota), Vítězslav Boček (sedlák Klanec), Felix le Breux (nejvyšší purkr.hrabě Jan Josef z V), Eman Fiala (písař Franc), František Holar (dráb Kořínek), Karel Máj (sedlák), J.O. Martin (rychtář), Václav Trégl (sluha u Březiny Mariánek), Karel Dostal (český bratr u Machovce), Eva Svobodová (chalupnice), Sláva Jankovcová (služebná u Polixeny Kačka), Otylie Beníšková (plačící žena), Jaroslav Švec (tanečník menuetu), Josef Toman (vinař na Kantůrce Novotný), František Miroslav Doubrava (syn Novotného), Oldřich Dvorský (Zámiš), Emil Dlesk (drábův pomocník), František Marek (páter), Josef Benátský (pražský purkmistr), Richard Záhorský (páter), Gabriela Bártlová-Buddeusová (žena na hostině) Chor: Růžena Gottliebová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 24.08.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Ve dvacátých letech osmnáctého století projíždějí českými vesnicemi radikální katoličtí kněží - jezuité. Hledají v domech zakázané české knihy, které pak na hranicích nemilosrdně pálí. Panství Skalka, jež vlastní rytíř Mladota, spravuje jeho strýc Lhotský. Mladotu, který žije trvale v Praze, zajímají pouze výnosy z jeho majetku. Lhotský je sice laskavý, ale příliš slabý na to, aby uchránil obyvatele od velikého útlaku. Myslivec Machovec, který vyznává se svými dětmi Helenkou a Tomášem zakázanou českobratrskou víru, je nucen uprchnout do Polska. Helenka i Tomáš jsou dáni do služby v rodině pražského měšťana Březiny. Tomáš je ve své víře pevný, ale Helenka tajně miluje Březinova syna Jiříka, přísného katolíka. V létě žije celá Březinova rodina na venkově, kde se potají na místních vinicích scházejí čeští bratři. Jezuité je však vypátrají a Tomáš uprchne za otcem. Helenka s útěkem váhá. Jiřík ale její čistou láskou opovrhne, protože je pro něho kacířka. Helenka se vydá za otcem a bratrem, se kterými se na pokraji svých sil nakonec šťastně shledá.
   In the 1720s the Jesuits, radical Catholic priests, pass through Bohemian villages. They are searching the houses for forbidden Czech books which they burn at the stakes. The Skalka estate, owned by Knight Mladota, is managed by his uncle Lhotský. Mladota resides in Prague and cares only for profits from his property. Lhotský is a kind but weak man who cannot protect the villagers from oppression. The gamekeeper Machovec, who attends the forbidden Czech Brethren church together with his children Helenka and Tomáš, is forced to escape to Poland. Helenka and Tomáš are sent to serve the family of Březina, a wealthy citizen of Prague. Tomáš's feeling for his religion is strong but Helenka is secretly in love with Březina's son Jiřík, a strict Catholic. The entire Březina family stays in the countryside during the summer, where the Czech Brethren meet in secret in the local vineyards. But the Jesuits seek them out and Tomáš escapes with his father. Helenka puts off her departure. Jiřík, however, rejects her love and considers her a heretic. Helenka goes to find her father and brother. Already at the end of her strength, she finally reaches them safely.