Tajemství písma /O věcech nadpřirozených/  (The Secret of a Handwriting)
R: Jaroslav Mach V: 1958 VV: Josef Ouzký N: povídka ze sbírky Povídky z jedné kapsy, Karel Čapek: povídka Tajemství písma, Karel Čapek: povídka Naprostý důkaz S: Vladimír BorJiří Krejčík TS: Jaroslav Mach PR: Stanislav Strnad K: Josef Střecha Hu: Štěpán Lucký; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel ŠkvorJan Zázvorka Kost: Karel Postřehovský Ma: Gustav Hrdlička St: Jiřina Lukešová Zv: Ladislav Hausdorf Tr: Vladimír Novotný Op: J. Marek H: Oldřich Nový (starožitník František Karas), Irena Kačírková (Karasova žena Martička), Jaroslav Marvan (soudce JUDr.Antonín Hübler), Elena Hálková (Alžběta Hüblerová, soudcova manžel), Miloš Kopecký (grafolog Jensen), Eduard Dubský (elegán Artur, milenec Martičky), Karel Effa (detektiv), Eva Šenková (sekretářka grafologa), Vladimír Klemens (novinář Halousek), Jaroslav Heyduk (majitel detektivní kanceláře Karlí), Jiřina Bohdalová (prodavačka ve starožitnictví), Ema Skálová (žena u rozvodového soudu), Vladimír Huber (muž u rozvodového soudu), Eva Svobodová (kartářka), Otto Budín (novinář), Valentin Knor (voják ve vlaku), Vratislav Blažek (prodavač textilu), Bedřich Ulrych (důstojník ve vlaku) Spol: Jaroslav KrškaOldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Postarší starožitník Karas žárlí na svoji mladou ženu Martičku. Jeho přítel, soudce Hübler, jej na příkladech ze své praxe přesvědčuje o tom, že důkaz věrnosti lze získat jen náhodou, spíše nedopatřením. Karas závidí Hüblerovi jeho domácí štěstí, neboť paní Hüblerová je usedlá ženuška. Karas pošle ženu do lázní, ale k jejímu sledování najme detektiva. Karas s Hüblerem navštíví produkci grafologa Jensena. Ten označí Martičku podle písma za ženu počestnou a upřímnou. Naopak soudcova žena, jejíž písmo předloží Hübler omylem, je nazvána osobou prolhanou, přízemní a smyslnou. Soudce podlehne sugesci a začne na své manželce tyto chyby nacházet. Karas dostane od Martičky dopis, který začíná slovy "Milý Arturku". Žárlivec se nejprve trápí, neboť psaní je zjevně určeno rodinnému příteli, elegánu Arturovi. Obsah dopisu je však důkazem o Martiččině věrnosti a stesku po manželovi. Uklidněný Karas koupí drahý dárek a odveze ho ženě do lázní. Rafinovanou lest s dopisem vymyslel Martiččin milenec Artur a žena ho za to později odmění vroucím polibkem. Nakonec se Artur finančně vyrovná s úplatným detektivem.
   The elderly antique dealer Karas is jealous of his young wife Martička. His friend, judge Hübler, is trying to convince him with examples from his own profession that the proof of infidelity can only be obtained by accident, or rather by an oversight. Karas envies Hübler on his domestic happiness, for Mrs Hübler is a settled woman. Karas sends his wife to the spa but rents a detective to follow her. Karas and Hübler visit the graphologist Mr Jensen's performance and he describes Martička by her handwriting as a chaste and honest wife. On the contrary, the judge's wife, whose handwriting Hübler places before him by accident, is described as a deceitful, tedious and voluptuous person. The judge succumbs to the graphologist's suggestion and starts finding these faults in his wife. Karas receives a letter from Martička beginning with the words "My Sweet Arthur". The jealous man is suffering at first as the letter is obviously addressed to the family friend, dandy Arthur. But the contents prove Martička's loyalty and longing for her husband. The calmed down Karas buys an expensive present and takes it to the spa to his wife. The refined trick with the letter was invented by Martička's lover Arthur and the woman rewards him for it with a passionate kiss. Finally, Arthur settles the fin