Tajemství písma  (Secret of a Handwriting,The)
R: Bohuslav Musil V: Studio FAMU, 1958 VV: Miroslava JasnáJiří Tvrzník N: povídka ze sbírky Povídky z jedné kapsy S: Bohuslav Musil K: František Valert H: Deyl Rudolf ml. (Franci), Jarmila Smejkalová (Franciho žena), Otakar Brousek (grafolog), Vladimír Klemens (přítel) Spol: Makovec Miloš /režie/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Zelenka Antonín /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Grafologický rozbor písma své manželky považuje pan Franci za tak věrohodný, že na ní začne hledat chyby, kterých si dříve nevšiml. Laskavou a pečlivou ženu donutí svými poznámkami až k pláči. Přítel, kterému o rozboru vypráví, pochybuje o důvěryhodnosti grafologie. I Franci už ví, že přestřelil a raději rychle spěchá za svou ženou.
   Mr Franci takes a graphological survey of his wife's handwriting so seriously that he starts searching for faults in her which he never noticed before. He brings the kind and caring woman to tears with his remarks. A friend whom he tells about the analyzis doubts the credibility of graphology. Franci also understands that he missed the point and hurries after his lovely wife.