Tajemství krve  (Secret of Blood,The - KA)
R: Martin Frič V: Studio uměleckého filmu, 1953 VV: Ladislav Terš N: Vladimír Neff S: Vladimír Neff TS: Martin FričJan WerichOtakar Kirchner AR: Moravcová Marie (2)Rudolf Jaroš K: Jan Stallich AK: Bohumil Hába Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – Eduardo di Capua: píseň Ó, sole mio Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Giovanni Capurro Zp: Vladimír Ráž Arch: Bohuslav Kulič Kost: J.M. GottliebAša Matějovská Ma: Gustav Hrdlička St: Jan Kohout Zv: Josef Zora Op: Zicha Karel MUDr.Skala Evžen MUDr. H: Vladimír Ráž (psychiatr MUDr.Jan Janský), Zdeněk Štěpánek (přednosta psych.kliniky profesor K), Jiřina Petrovická (Hedva, Janského žena), Vlastimil Brodský (MUDr.Kozdera, Janského spolupracov), Svatopluk Beneš (chirurg MUDr.Pavel Regent), Rudolf Hrušínský (gynekolog MUDr.Vilém Kurzweil), Deyl Rudolf ml. (Janského vojenský sluha Papík), Radovan Lukavský (dělník Kolčava), Vlasta Chramostová (Božena, Kolčavova žena), Gustav Hilmar (profesor Kyselka), Světla Svozilová (Kyselkova žena), Bohuš Hradil (redaktor Časopisu čes.lékařů MUDr.), Josef Hlinomaz (opatrovník Alois), Miloš Vavruška (voják raněný do nohy), Václav Trégl (nemocný "Kolonka"), Emil Bolek (voják, kamarád raněného), Ilona Kubásková (sestra u dr. Janského (1921)), František Filipovský (lékař na přednášce), Bedřich Vrbský (hematolog), Miloš Kopecký (lékař na přednášce), Jan S. Kolár (profesor u zkoušek), Rudolf Sejrek (syn Janského Stáňa, pětiletý), Pavel Nosek (syn Janského Stáňa, dospělý), Antonín Hulínský (syn Janského Jenda, tříletý), Lubomír Lipský (lékař na přednášce), Miroslav Svoboda (voják raněný do břicha), Ladislav Kulhánek (MUDr.Horák), Karel Houska (tajný policista), Ada Dohnal (tajný policista), Bohumil Machník (komisař), Meda Valentová (sekretářka u dr. Pluhaře), Bedřich Bozděch (vrátný na klinice), Josef Kollár (přísedící), Zdena Kožíková (přijímací sestra), Jindra Hermanová (slečna z cestovní kanceláře), Věra Váchová (sestra u Kyselky), František Vandas (zřízenec s bicyklem), Marie Grossová (pacientka), František Suk (magistr), Josef Steigl (hostinský), Nesvatbová (instrumentářka), Ludmila Hošková (sestra u Kyselky), Kohoutová (sestra u Janského (1914)), Loosová (sestra v lazaretu), Mitlaka (Kyselkův asistent), Novák (opatrovník), Dzubenka (přísedící), Dvořák (přísedící), Josef Kemr (zuřivý pacient na psychiatrii), Picka (opatrovník), Fanda Mrázek (muž s věncem), Václav Mareška (medik), Josef Kozák (lékař na přednášce), Marcela Sedláčková Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 25.12.1953 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý nadaný lékař Janský nemá žádnou protekci a proto přijme po promoci místo asistenta na psychiatrické klinice. Psychiatrie je na konci 19. století mezi lékařskými obory popelkou, sám Janský ji dost podceňuje. Přesto se spolu s kolegou Kozderou pokouší o nové léčebné metody. Úspěšná transfuze krve u pacientky, která si podřezala tepnu, inspiruje oba doktory k úvaze o vlivu duševního stavu člověka na srážlivost krve. Při následných zkouškách je tato teorie vyloučena, ale překvapivě se prokáže, že lidská krev se dělí do čtyř skupin. Ve spolku lékařů, kde o nadějném objevu přednáší, se Janský setká s výsměchem. Doktora Kozderu osud zavál na marocké bojiště a tam provedl úspěšně třicet transfuzí. Obětavý lékař byl pak jako rebel zastřelen. Za první světové války zachrání Janský mnoho lidských životů. Jedna transfuze se však nezdaří a Janský se přestane výzkumem krve zabývat. Po válce Janský, nyní už profesor, přepíná prací své síly. Bývalý vojenský sluha ho navštíví a přizná se, že chybnou transfuzi neúmyslně zavinil on. Janský je jeho sdělením tak rozrušen, že dostane srdeční záchvat, jemuž v necelých padesáti letech podlehne.
   Young talented doctor Janský doesn't have anyone to pull strings for him so he has no choice but to take up an assistant position at the psychiatric clinic after his graduation ceremony. Psychiatry is the Cinderella of the medical profession at the end of the 19th century, and doctor Janský himself underestimates it greatly. Despite this, he tries to introduce new treatment methods together with his colleague Kozdera. A successful blood transfusion for a patient who cut her veins inspires the two doctors to start thinking about the influence of human emotional state on blood coagulation. After further examination this theory is eliminated but they come to the surprising conclusion that the blood can be divided into four groups. At the medical association in which Janský presents the promising discovery, he meets only with derision. Doctor Kozdera finds himself on the Moroccan battle-ground, where he successfully performs thirty blood transfusions. The self-sacrificing doctor is then shot as a rebel. During the First World War Janský saves many lives. Then one of the transfusions fails and he stops working on blood research. After the war Janský, who is now already a professor, is wearing himself out with work. An old army servant comes to visit him and admits that it was he who u