Stříbrný vítr  (Silvery Wind - KA)
R: Václav Krška V: Studio uměleckého filmu, 1954 VV: František Sandr N: román Stříbrný vítr S: Václav Krška PR: Jaroslav Beránek AR: Vladimíra ČečetkováVladimír Hrubeš K: Ferdinand Pečenka AK: Alexandr RašilovJosef Novotný Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Ta naše hospoda, píseň Slečna Mína, slečna Berta, píseň Italská milostná píseň Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Jiřina ŠejbalováElemir Saszy Arch: Karel Škvor Kost: Fernand VáchaVěnceslava Kulhavá Ma: Fernand VáchaMiloslav Jandera St: Jan Kohout Zv: Stanislav VondrašAdolf Nacházel kom: Karel Höger H: Eduard Cupák (student Jan Ratkin), František Šlégr (soudní Rudolf Ratkin, Janův otec), Marie Brožová (Jarmila, Janova matka), Radovan Lukavský (strýc Jiří, Rudolfův bratr), Vladimír Ráž (profesor Ramler), Bedřich Vrbský (katecheta), Jana Rybářová (Anička Karasová), Josef Vinklář (student Franta Valenta), Oldřich Slavík (student Hugo Staněk), Jaroslav Wagner (Majer, Janův přítel), Ilja Racek (Vika, Janův přítel), Otto Lackovič (student Karel Zach), Miloš Kopecký (nadporučík Gerlič), Růžena Šlemrová (bytná), Viktor Očásek (manžel bytné), Stanislava Strobachová (vdova Haurová), Jiřina Šejbalová (herečka Helena), Nelly Gaierová (Staňkova matka), Zuzana Kočová (služka Eliška), Blanka Waleská (prostitutka Anděla), Ludmila Vendlová (prostitutka Lorča), Zdeňka Baldová (milostpaní), Eva Marie Kavanová (Ema, Majerova pražská sestřenice), Václava Austová (Kamilka, Helenina dcera), Ladislav Gzela (Helenin manžel), Hana Kavalírová (Ernestina), Valentin Knor (lékárník), Dagmar Kofroňová (Růžena Wildmanová), Raoul Schránil (důstojník Kerth), Jiřina Steimarová (pradlena), Václav Stýblo (student Berger), Jaroslav Toť (kadet), Zdeněk Borovec (důstojník), Jan Víšek (poručík Stefan), Rudolf Walter (ředitel gymnázia), Otakar Zych (student Malkus), Libuše Matějová (slečna berních), Elemir Saszy (potulný zpěvák), Ladislav Trojan (student), Stella Májová (Stázka), Jindřich Fairaizl (student), Zdeněk Duss (student Semerák), Josef Henke (světlovlasý student), Miloš Forman (důstojník u Staňků), Gabriela Bártlová-Buddeusová (žena v okně) Chor: Emerich Gabzdyl Spol: Luděk Škuta Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 30.11.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Druhá polovina 19. století. V malém jihočeském městě prožívá septimán Jan Ratkin se svými spolužáky zmatky prvních milostných citů. Vnímavý chlapec má čisté sny a představy o životě. Těžce nese úzkoprsost a pokrytectví světa dospělých, a proto se často střetává s nepochopením a zlobou. Vzplane čistou láskou k Aničce "posedlé", ale ta si s ním jen zahrává. Zaujme ho zralá krása Heleny z kočovné herecké společnosti a nechá se svést zatrpklou vdovou Haurovou. Prázdniny stráví doma s nemocnou matkou a nevrlým otcem v atmosféře hořkosti. Jediným světlým bodem je návštěva strýce Jiřího, který kdysi miloval jeho matku. Po prázdninách se Jan vrátí do města. Ještě jednou je na pár okamžiků šťasten s Aničkou, ta však vzápětí dá přednost zajištěnému lékárníkovi. Hrubý katecheta zahlédne v místním nevěstinci Jana a jeho přítele Zacha. Zach je z gymnázia vyloučen, Jana zachrání profesor Ramler. Velkou bolest způsobí chlapci zpráva o sebevraždě strýce Jiřího. Ale Jeníkovo mládí je lékem na všechny strasti. Naposled se setká s Aničkou a darovanou kopretinou se rozloučí s pošetilostí mladých dnů. Dál mu však zní stříbrný vítr mládí a lásky jako posel nové, svobodnější budoucnosti.
   Second half of the 19th century. In a small town in South Bohemia, fifth-former Jan Ratkin is living through the confusions of first love together with his classmates. The perceptive boy has undisturbed dreams and ideas about life. He is finding it difficult to bear the narrow-mindedness and hypocrisy of the adults' world and often faces a lack of understanding and anger. He burns with pure love for "crazy" Anička but she only plays with him. He is taken by the mature beauty of Helena from the travelling theatrical company and he lets himself be seduced by the embittered widow Haurová. He spends holidays at home with his sick mother and a sullen father in an atmosphere of bitterness. The only moment of happiness is the visit of uncle Jiří who once was in love with his mother. After the end of holidays, Jan goes back to town. He is once again happy with Anička for a few short moments but she prefers a well-off pharmacist. The crude religion teacher catches sight of Jan and his friend Zach in the local brothel. Zach is expelled from school while Jan is saved by teacher Ramler. News about uncle Jiří's suicide give the boy great pain. But Jan's youth is medicine against all maladies. He finally meets with Anička and with a gift of a marguerite bids farewell to the foolishness of his