Strakonický dudák  (Strakonice Bagpiper,The - KA)
R: Karel Steklý V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Zdeněk Oves N: divadelní hra Strakonický dudák S: Karel Steklý AR: Eva KolářováPavel KoptaLada Vacková K: Václav Huňka DK: Jiří Štaud AK: Bohumil Pokorný Hu: Seidel Jan (hudba); archivní – píseň V Strakonicích na rohu, píseň Peníze jsou pány světa, píseň Kdyby mi to pánbůh dal, píseň Celý svět je jako koule, píseň Po vrchu se všechno leskne, píseň Loučení, loučení, píseň Skleničko skleněná, píseň Na tom našem dvoře, píseň Jen v hodně plné sklenici Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Josef Kajetán Tyl Zp: Milada ŠubrtováJosef BekTomášová Marie [dab]Rudolf HrušínskýJosef MixaLadislav Pešek Arch: Boris Moravec Kost: Josef GabrielIda ŠmídkováBohumil Sochor Ma: Josef KobíkKarel Marek St: Miroslav Hájek Zv: Miloslav Hůrka Tr: Karel ZemanVladimír Novotný H: Josef Mixa (dudák Švanda), Ladislav Pešek (vesnický muzikant Kalafuna), Jana Ebertová (Kordula, Kalafunova žena), Jaroslav Průcha (hajný Trnka), Marie Tomášová (Dorotka, Trnkova dcera, Švandova m), Deyl Rudolf st. (starý dudák Tomáš), Jaroslav Vojta (vesnický rychtář Koděra), Josef Bek (voják Šavlička), František Šlégr (hospodský Nalejváček), Rudolf Hrušínský (Pantaleon Vocílka), Karel Jičínský (král Aleonoros), Věra Benšová (princezna Zulika, Aleonorosova dce), Vítězslav Vejražka (Alamír, Zuličin ženich), Jiřina Petrovická (královna lesní říše Lesana), Vlasta Fabianová (lesní žena Rosava, Švandova matka), Květa Fialová (lesní panna Bělena), Růžena Gottliebová (divá žena Mihulice), Eva Svobodová (divá žena Divuka), Luděk Pilc (chasník Váša), Emil Kadeřávek (čeledín Franěk), Jiří Němeček (rybář Matěj), Josef Hlinomaz (hostinský Mikuli), Oldřich Hoblík (dvořan), Stanislav Langer (králův hofmistr), Věra Burešová (Terezka), Marta Májová (chůva Zuliky), Božena Havlíčková (víla), Věra Petáková (děvečka), Jaroslav Orlický (velitel stráží), Sylva Byšická (číšnice u Mikuliho), Jana Andrsová (lesní panna), O. Březina (řezník-handlíř), Marta Záhorová (komediantka), Ježková (číšnice u Mikuliho), Prášková (hospodská), Novák (čeledín s koňmi), J. MothejzlíkI. PlecitýZ. SkaličkováMátl Chor: Vlastimil Jílek Tan: Vlastimil JílekOldřich Stodola Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 16.12.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Pro lásku k člověku upadla lesní panna Rosava v nemilost u královny lesní říše. Její syn dudák Švanda se nemůže oženit s milovanou Dorotkou, protože je chudý. Zlákán vyprávěním vysloužilce Šavličky se rozhodne odejít do světa a získat tam slávu i peníze. Před odchodem, na prosbu Rosavy, vdechnou lesní panny do jeho hudebního nástroje kouzelné zvuky. Proto má Švanda ve světě úspěch a svou muzikou dokonce uzdraví ze zádumčivosti princeznu Zuliku. Za odměnu se Zulika chce za Švandu provdat. Zpráva o sňatku přivede do paláce Dorotku, která s muzikantem Kalafunou hledá Švandu. Švandův "impresário", taškář Vocílka, namluví králi, že Dorotka i Kalafuna jsou pomatení. Švanda se jich nezastane. Bývalý Zuliččin ženich princ Alamír se nechce své nevěsty vzdát, vtrhne do paláce a Švandu dá uvěznit. Z vězení mu pomohou kouzelné dudy, domů se však musí vrátit bez koruny v kapse. Po čase najdou cestu domů i Dorotka s Kalafunou. Dorotka nechce o Švandovi ani slyšet. Když však hrozí Švandovi smrtelné nebezpečí na šibeničním vrchu, zachrání ho. Královna lesní říše, dojatá Dorotčinou láskou, bere na milost i zapuzenou Rosavu.
   For the love for human wood nymph Rosava falls into disfavour with the Forest Queen. Her piper son, Švanda, cannot marry his beloved Dorotka because he is poor. Tempted by ex-serviceman Šavlička's stories he decides to go off to the world to become rich and famous. Before he leaves, the wood nymphs, on Rosava's request, breathe magic sounds into his musical instrument. This brings Švanda success in the world and he even heals princess Zulika of melancholy with his music. Zulika wants to marry him in return. The news of the wedding brings Dorotka, who is searching for Švanda together with musician Kalafuna, to the palace. Švanda's "impresario", jester Vocílka, deceives the king into believing that Dorotka and Kalafuna are crazy. Švanda doesn't protect them. Former Zulika's bridegroom, prince Alamír, doesn't want to give up his bride, bursts into the palace and puts Švanda in prison. The magic pipe helps him out of the prison, but he has to return home without a crown in his pocket. After some time, Dorotka and Kalafuna also find their way back home. Dorotka refuses to hear from Švanda. When Švanda finds himself in grave danger on top of the gallows, however, she saves his life. The Forest Queen, touched by Dorotka's love, pardons repudiated Rosava as well.