Stopy  (Footsteps)
R: Jaromil Jireš V: Studio FAMU, 1960 N: povídka Vesnická historie (sbírka Němá barikáda) S: Jan Hartman K: Jiří Volbracht Hu: Jiří Kalach Arch: Milan Nejedlý H: Václav Lohniský (sedlák Karel Joudal), Věra Tichánková (Joudalova žena), Oldřich Lukeš (sedlák Josef Bernát), Světla Amortová (Anna, Bernátova žena), František Kovářík (obecní posluha), Vladimír Hlavatý (štábní Kudrna), Ladislav Kazda (ruský uprchlík), Jan Odl (Toník, syn Bernátových), Max Schindler (četník), obyvatelé Arnoštovic Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Je zima roku 1944. Zasněženou krajinou se dopotácí zbědovaný muž do nejbližšího domu. Je to ruský uprchlý zajatec a sedlák Bernát se ho ujme. Vzápětí je německou okupační správou vypsána odměna za informace o uprchlíkovi. Neschopný a závistivý sedlák Joudal objeví ve sněhu stopy a Bernátovu rodinu udá. Po zatčení Bernátových získá jejich majetek. Před svou ženou se snaží čin obhájit. Místní četník s nelibostí pozoruje, jak Joudal mění cedulku se jménem na Bernátově žebřiňáku. S odporem se sedláka ptá, co bude dělat, když se Bernátovi vrátí. Joudal projíždí vesnicí na voze taženém koňmi. Posluha ho zastaví a přiměje, aby si přečetl vyhlášku oznamující, že manželé Bernátovi a jejich syn Toník byli popraveni. Kolem Joudala stojí mlčenlivý dav vesničanů. Ti se potichu mezi sebou dohodnou a odsoudí svého spoluobčana k smrti. Při jedné noční jízdě na kole najede Joudal na drát natažený mezi stromy přes cestu a zabije se.
   It is winter 1944. A wretched man staggers towards the nearest house. He is an escaped prisoner of war, a Russian, and farmer Bernát takes him into his protection. The German occupation government hangs a public notice of reward for anyone who can give information about the fugitive. The incompetent and jealous farmer Joudal discovers footsteps in the snow and denounces the Bernát family. After the entire family is arrested he wins their estate. He tries to defend himself to his wife for what he did. The local gendarme watches disapprovingly as Joudal changes the name-tag on Bernát's rack wagon. Revolted, he asks the peasant what he thinks he will do when the Bernát family returns. Joudal takes a ride through the village in a horse-drawn carriage. An attendant stops him and makes him read the public notice announcing that the Bernát couple was executed together with their son Toník. A crowd of farmers surrounds Joudal in silence. They quietly decide to sentence their fellow-countryman to death. During a night ride on his bicycle Joudal hits a wire stretched across the road and is killed.