Sousto  (Mouthful)
R: Jan Němec V: Studio FAMU, 1960 VV: Černý Jan (výroba)Alena LysoňkováPetr Weigl N: povídka Druhé kolo S: Jan NěmecEva Límanová K: Jiří Šámal Hu: archivní – Johann Sebastian Bachpřevzatá Arch: Jan Pacák Kost: Růžena Adamcová Ma: Josef Lojík St: Josef Dobřichovský kom: Ivan Renč H: Ivan Renč (vězeň), Jan Bartůšek (vězeň), Oldřich Bláha (vězeň) Spol: Richard WeberJiří MenzelEva PasserováJan BalzerFrantišek UldrichJaromír ŠofrMilana MelcerováDrahomíra VihanováWasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Na sklonku druhé světové války stojí na nádraží vlak s vězni z koncentračního tábora. Tři zbědovaní muži přemýšlejí, jak se dostat k nedaleko stojícím vagónům s chlebem. Potřebují se před plánovaným útěkem posílit. Vagóny hlídá ozbrojený německý voják, který při obchůzce na krátkou dobu ztratí vlak s vězni z dohledu. Vězňové si rozpočítají čas nutný k získání chleba. Vylosovanému vězni se podaří uchopit jeden pecen, ale při návratu si ho voják všimne a srazí ho k zemi. Vězeň však chléb hodí pod vagón a jeho přátelům se podaří ho schovat. Zraněného muže pak opatrně přitáhnou k sobě. Nyní už se mohou společně pokusit o útěk.
   At the end of the Second World War, a train with concentration camp prisoners is waiting on the platform. Three wretched men are thinking how to reach the bread carriage that is standing near by. They need to get stronger before their planned escape. An armed German soldier guards the bread and in his patrol loses sight of the train with prisoners for a short while. The prisoners calculate the time they need to get the bread. One of them who draws the chance for the task manages to get hold of a large loaf but on the way back the soldier notices him and knocks him to the ground. But the prisoner throws the bread under their carriage and his friends manage to hide it. Then they drag the wounded man over carefully. Now they can all make an attempt to escape together.