Snadný život  (Easy Life,An - KA)
R: Miloš Makovec V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Feix - Daniel VV: Josef Ouzký N: Milena Tobolová S: Milena TobolováJiří Brdečka TS: Miloš Makovec AR: Milada ŘehákováAlena Urbanová K: Jaroslav Tuzar AK: Vladimír ŘezníčekMiroslav Ondříček Hu: Vlastimil Hála; archivní – Vlastimil Hálapíseň Nahr: Orchestr Karla Vlacha Dir: Karel Vlach T: Vratislav Blažek Arch: Bohuslav Kulič Kost: Jarmila Romanová Ma: Gustav HrdličkaWeber Richard (3)Marie Koulová St: Jan Kohout Zv: Miloslav Hůrka Op: Fišer Ivo dr.Novotná Alena /kostýmy/ H: Jiří Papež (student Boris Trojan), Alena Martinovská (studentka češtiny Jana), Soňa Danielová (Dáša Landová, dcera dr.Landy), Ivo Palec (student Petr), Vladimír Menšík (student Saxon), Josef Zíma (student Michal), Miloš Nedbal (profesor Sandera, indolog), Felix le Breux (dr.Landa, úředník z ministerst.zah), Hana Houbová (studentka Zdena), Jana Hálová (studentka Máša, Michalova manželka), Nelly Gaierová (Landová, manželka dr.Landy), Eva Svobodová (vrátná v koleji paní Karolina), Gabriela Bártlová-Buddeusová (bytná), Vítězslav Černý (opilý tlouštík), Františka TeuchnerováJarmil Škrdlant (úředník knihovny), Georgis Skalenakis (veselý student), Jiří Suchý (student s basou) Spol: Vladimír Labský Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 18.10.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Vysokoškolský student Boris Trojan je povrchní a lehkomyslný. Všeho chce dosáhnout nejsnazší cestou. Podaří se mu získat unikátní anglickou odbornou knihu o indické hudební teorii a bezostyšně z ní čerpá při zkouškách i při psaní diplomové práce. Svému příteli Petrovi odloudí dívku Janu. Když se setká s Dášou, dcerou vlivného dr. Landy, neváhá udržovat vztah současně s oběma dívkami. Boris má s Petrem roztržku kvůli Janě i podvodu se zkouškami a nakonec se odstěhuje z koleje do podnájmu, který vymámil na Janě. Jana je nejprve okouzlena Borisovými velkými slovy i jeho "odbornými znalostmi", ale postupně poznává jeho pravou povahu. Jednoho dne se Jana a Dáša setkají a uvědomí si, jak falešné je Borisovo kouzlo. Dáša v jeho podnájmu nalezne anglickou knihu. Pochopí, jak získal svoji pověst odborníka, a rozhodne se informovat profesora. Jana se vrací ke svým přátelům na kolej.
   University student Boris Trojan is superficial and frivolous. He wants to get everything without any effort. He manages to get hold of a unique English expert book about Indian music theory and uses it shamelessly during his exams and for writing his final thesis. He lures away his friend Petr's girlfriend Jana. When he meets Dáša, daughter of the influential Dr Landa, he doesn't hesitate in having a relationship with both girls. Boris quarrels with Petr over Jana and cheating on exams and he finally moves off the student hostel to a rented place, persuading Jana to go with him. At first, Jana is enchanted by Boris's big words and his "professional knowledge" but she slowly gets to learn his real nature. One day, Jana and Dáša meet and realize how fake is Boris's magic. Dáša finds the English book in his rented room. She realizes how he gained his expert reputation and decides to inform the professor. Jana returns to the student hostel and to her friends.