Skleněná oblaka  (Clouds of Glass)
R: František Vláčil V: Československý armádní film, 1958 VV: Matějka Jaroslav (2) N: František Vláčil S: František Vláčil K: Josef Vaniš Hu: Miloš Vacek St: Jiří Sobotka Zv: Karel Cajthaml Fo: 35 mm Ve: česká D: Československý armádní film © Národní filmový archiv 
 
   Malý chlapec zůstává po odchodu otce s invalidním dědečkem a psem v areálu prázdných skleníků. Skleněné tabule i vodní nádrž odrážejí svět v abstraktních obrazcích. Chlapec vyleze na cihlový komín skleníku. Pouští letadlo ve tvaru ptáka. Letadlo vzlétne, záhy však spadne a prorazí okno skleníku. Chlapec přeleze vrata a utíká, až se dostane na letiště. Dědeček se snaží model spravit. Fotografie na stěnách místnosti mu vracejí vzpomínku na doby, kdy byl letcem. Pohled na protézu nohy svědčí o tragickém konci jeho kariéry. Hoch vyleze do kabiny připraveného letadla a nad přístroji palubní desky si představuje, že letí. Pak kabinu opustí a z dálky sleduje start letadla, které pilotuje jeho otec. Volá ho, chce aby se vrátil. Záběry letícího letadla jsou apoteózou volnosti, avšak následující montáž obrazů temných oblak, záblesků ohně a rozbitého modelu vypovídají o leteckém neštěstí. Starý muž s dítětem čekají s marnou nadějí za stěnou operačního sálu. Letcův život se nepodařilo zachránit. Dědeček s vnukem se ve smutečních šatech vracejí sami po cestě. Zatímco starý muž oplakává synovu smrt, na vnuka působí krása letiště. Obraz letadla, které se ocitlo nad oblaky, se proměňuje a stává se postupně součástí oblohy.
   After his father's departure, a young boy stays alone with his disabled grandfather and a dog in an area of empty glass-houses. Sheets of glass and a water reservoir reflect the world in abstract pretty images. The boy climbs the brick chimney of glass-house. He launches a plane shaped as a bird. The plane takes off but soon falls breaking the glass-house window. The boy climbs over the gate and runs until he reaches the airport. The grandfather tries to fix the model. Photos on the walls of his room remind him of the time when he was a pilot. His artificial leg bears witness to the tragic end of his career. The young man enters the cabin of a plane ready for take-off and, looking at the dashboard instruments, imagines he is flying. Then he leaves the cabin and watches from a distance as the plane takes off with his father as the pilot. He calls after his father wanting him to come back. Shots of the flying plane are an apotheosis of freedom but the following montage of images of dark clouds, flash of flame and a broken model tell a story of a flying accident. The old man and the boy are waiting with vain hopes behind the wall of an operating room. The pilot's life couldn't be saved. The old man and his grandson, in mourning clothes, return along the road alone. While the old man