Siréna  (Strike,The - KA)
R: Karel Steklý V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Miloš Mastník N: román Siréna S: Karel SteklýJan Weiss PR: Václav Gajer K: Jaroslav Tuzar DK: Jaroslav Kníže AK: Oldřich Payer Hu: E.F. Burian; archivní – píseň Já jsem krev živých Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sbor ženský Arch: Štěpán Kopecký Kost: Josef Gabriel Ma: Antonín RiegelJan Štětina St: Jan Kohout Zv: Josef Vlček Op: Váchal Jaroslav /vojenský por./Špatenka Jar.v.insp. /dráhy/Vašata Zdeněk /církevní hudba/Hadinec V. /šerm/ H: Ladislav Boháč (tavič Hudec), Marie Vášová (Hudcová), Oleg Reif (Rudolf, syn Hudcových), Naděžda Mauerová (Růžena, starší dcera Hudcových), Pavla Suchá (Emča, dcera Hudcových), Josef Bek (horník Karel Hampl, Růženin milý), Bedřich Karen (generální ředitel dolů Bacher), Bohumil Machník (ředitel dolu Roth), Lída Matoušková (Kazdová), Anna Houdková (Zeithamelová), Jaroslav Zrotal (tavič Hroník), Věra Kalendová (svačinářka Černá), Josef Dekoj (Černý), Miloš Nedbal (důlní Bílek), Josef Benátský (starosta Hrabě), Stanislav Neumann (strážník Trojan), Bedřich Kubala (Bosňák), Jaroslav Mareš (Klen), Josef Hořánek (měšťan), Svoboda Karel (herec) (kliďas), Marie Štichová (Loučilová), Růžena Gottliebová (Zimová), Jaroslav Kapr (Sršeň), Věra Warenová (Bacherová), Felix le Breux (ředitel hutí Pásek), Stanislav Vyskočil (předák z Prahy), Vladimír Hlavatý (redaktor z Prahy), Karel Jelínek (četník), Leopold Horešovský (četník), Viktor Očásek (lokaj), Jarka Pižla (číšník), Kamil Blahovec (Plaček), Karel Fořt (lokaj), Frank Rose-Růžička (havíř), Antonín Jirsa (host v krčmě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 11.04.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Jekot sirény určuje životní rytmus Kladna. Rodina hutníka Hudce žije jako ostatní dělnické rodiny. Výdělky jsou malé a otec Hudec ještě nechává část výplaty v hospodě. Rodinu drží pevnou rukou matka Hudcová, která bdí nad synem Rudolfem a dcerami Růženou a Emčou. Neutěšená situace přinutí havíře k akci - vyhlašují stávku. Impulzem k dalšímu odporu je sebevražda Černého, který v dopise obvinil ze své smrti ředitele dolu Bachera. Rozhořčení havíři chtějí s Bacherem hovořit, ale ten je dá zahnat četnictvem, které platí z havířských peněz, určených na podpory v nemoci. Horníky tato skutečnost ještě víc pobouří a Hudec, který přestal pít, vyzve hutníky k solidaritě s havíři. Je za to ihned propuštěn. Jak stávka pokračuje, roste v dělnických rodinách bída a hlad, stoupá napětí. Pak už stačí jen malý impulz a nenávist přivede lidi do Bacherovy vily, kde všechno rozbijí. Přivolané vojsko rozežene dělníky střelbou, při níž je nešťastnou náhodou smrtelně zasažena Emča Hudcová. Odpor dělníků je potlačen, při rozsáhlém zatýkání se ve vězení ocitne i Hudec se synem. Růžena se svým milým odjíždí do Ameriky. Zdrcená matka zůstává sama, ale vzchopí se, aby důstojně vyprovodila dceru na cestu. Při návratu odpovídá ječící siréně: Jen řvi, nás neumlčíš!
   The shriek of a siren sets the rhythm of life in Kladno. The family of smelter Hudec lives very much like the other workers' families. The salaries are low and father Hudec leaves part of the money in the local pub. The family is held together by the firm hand of the mother, Mrs Hudcová, who watches over her son Rudolf and daughters Růžena and Emča. The gloomy situation forces the miners to act and they call a strike. An impulse for further resistance comes with the suicide of Černý, who in his farewell letter accuses the mine's general manager Bacher of causing his suicide. The indignant miners want to speak with Bacher but he drives them away with gendarmes whom he pays from the miners' money, set aside to support the ailing. This fact enrages the miners even further and Hudec, who had stopped drinking, appeals to the smelters to express their solidarity with the miners. He is instantly fired for this. As the strike continues, the hunger and misery of the workers' families is growing stronger and tension is rising. In the end, a small incident is enough to bring the people to Bacher's villa where, in hatred, they start breaking everything. The army, which has been sent for, opens fire and breaks up the workers, accidentally fatally wounding Emča Hudcová. The workers' protest is