Rozhovor ve vlaku  (Train Conversation,A)
R: Miloš Wasserbauer V: KF Brno, 1947 VV: Milan Hachla N: Holčík Leopold MUDr. S: Miloš Wasserbauer K: Josef Bůžek AK: O. Vašíček Hu: Karel Horký St: Zdeněk Stehlík Op: Holčík Leopold MUDr. H: Jaroslav Lokša (lékař), Bohumil Vávra (cestující ve vlaku), Miloslav Doležel (cestující ve vlaku), Zlatomír Vacek (zhýralec) Fo: 35 mm Ve: česká D: Čs.filmová společnost © Národní filmový archiv 
 
   Dva mladíci si vyprávějí ve vlaku o různých veselých večírcích, na nichž nechybí nikdy alkohol. Spolucestující starší muž se jim představí jako lékař, specializovaný na venerické choroby, a upozorní je na nebezpečí, které plyne z nemírného pití alkoholu. Lidé jsou v opilosti méně opatrní a vystavují se nebezpečí náhodných pohlavních styků a možným nákazám pohlavními chorobami. Převážná část snímku je věnována informacím o národohospodářských škodách, které by velké rozšíření výskytu těchto nemocí přineslo.
   Two young men are on a train, talking to each other about various parties, at which there is always a lot of alcohol. An older fellow-passenger introduces himself as a doctor specializing in venereal diseases and warns them about the danger of alcohol overuse. People are less careful when they are drunk and put themselves in danger by getting into casual sexual affairs in which they could be infected with a venereal disease. The film in its largest part informs of the damage that an epidemic recurrence of these diseases would bring to the country's economy.