Rodinné trampoty oficiála Tříšky  (Family Problems of Clerk Tříška,The - KA)
R: Josef Mach V: Československý státní film, 1949 Sk: Vávra Otakar VV: Ladislav HanušJaroslav Niklas N: Kalina Jiří (3)Karel Feix S: Ivan Osvald K: Jan Roth Hu: Julius Kalaš; archivní – píseň Hodné dítko ráno vstává, píseň Na tu svatú Katerinu, píseň Zpívej, skřivánku, zpívej, píseň Chovejte mě, má matičko, píseň Prídi, Jano, k nám, píseň Národ náš spoléhá na své syny, píseň Píseň o žních, lidová píseň: píseň Rožnovské hodiny Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: lidová píseň Zp: sborsbor mužský Arch: Jan Zázvorka Ma: Karel Suchánek St: Josef Dobřichovský Zv: Josef Vlček H: Saša Rašilov (vrchní oficiál Odon Tříška), Jarmila Kurandová (Marie, Tříškova žena), Rudolf Hrušínský (Odon, nejstarší syn Tříškových), Antonín Šůra (automechanik Jirka, syn Třískových), Stanislav Fišer (student Julínek, nejmladší syn Tří), Alena Kreuzmannová (Slávka, dcera Třískových), Lída Vostrčilová (prodavačka Božka, starší dcera Tří), Robert Vrchota (poručík Vrána, Slávčin chlapec), Felix le Breux (malíř pokojů Alois Veleba), Josef Kotapiš (nájemce penzionu Gaston Košilka), J.O. Martin (předseda MNV), Jan W. Speerger (nosič), Karel Effa (kočí Ignác), Josef Kemr (žadatel o byt Karel), Hana Kavalírová (žadatelka o byt, Karlova žena), Jindra Hermanová (žadatelka o byt), Viktor Očásek (úředník bytového úřadu), Blažena Slavíčková (uchazečka o byt na ulici), František Marek (žadatel o byt), Vilém Prokop Mlejnek (člen pěveckého sboru), Zdeňka BalounováValerie VašákováJosef ŠulcRichard ZáhorskýFrantišek ZakopalJindřiška HradeckáV. Fiala Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 30.12.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Bývalý vrchní oficiál a pozdější referent bytového úřadu Odon Tříška odjede na doporučení lékaře se svou početnou rodinou na dovolenou. Po nepříjemné peripetii v penzionu Harmonie se všichni ocitnou ve vesničce Kyšice i s náhodným spolucestujícím Velebou. V Kyšicích je předseda Národního výboru zaměstná v domnění, že jsou to ohlášení žňoví brigádníci. Tříškovi proti práci nic nenamítají, jen otec Tříška si dlouho myslí, že jsou na opravdové dovolené. Později i on pochopí a přiloží ruce k dílu. Přes některé nesnáze jsou v Kyšicích všichni spokojeni. Nejvíce dcery Slávka a Boženka. Slávka proto, že se může občas sejít se svým milým poručíkem Vránou, jehož jednotka rovněž pomáhá při sklizni. A Boženka se zase zamilovala do Veleby. Na konci léta jsou Tříškovi, obyvatelé vesnice i vojáci jako jedna rodina. Tříška se smíří s tím, že si Slávka zřejmě vezme vojáka a že Boženka chce zůstat s Velebou ve vesnici. A pan oficiál vážně přemýšlí o tom, že se na penzi odstěhuje do Kyšic, kde si tak zázračně spravil nervy a kde se tak báječně spí.
   Odon Tříška, ex-chief clerk who has become an official in charge of the housing office, takes his doctor's advice and goes on a holiday, together with his large family. After an unpleasant turn of events in the Harmonie guest-house they end up in a small village of Kyšice together with the incidental fellow-traveller Veleba. In Kyšice the National Committee chairman accidentally employs them thinking they are the announced harvest volunteers. The Tříškas don't object to the work, only father Tříška for a long time still believes that they are on a real holiday. Later on, he realizes what's happened and gets to work. Despite some difficulties everybody is happy in Kyšice, most of all the daughters, Slávka and Boženka - Slávka because she can occasionally meet with her beloved Lieutenant Vrána whose unit is also helping with the harvest works and Boženka because she fell in love with Veleba. At the end of summer, Tříškas, village people and soldiers become one happy family. Tříška accepts that Slávka is going to marry a soldier and that Boženka wants to stay in the village with Veleba. And Mr Tříška himself is seriously considering moving to Kyšice after he retires, where he had restored his nerves so wonderfully and where one can sleep so soundly.