Robinsonka  (Girl Robinson,The - KA)
R: Jaromír Pleskot V: Studio hraných filmů, 1956 VV: Jaroslav Prokop N: kniha Robinsonka S: Ota HofmanJiří WeissJaromír Pleskot TS: Jaromír Pleskot AR: Bohumil SvobodaEva Mičulková K: Jan Roth AK: Josef PávekMiroslav SinkuleJosef Pechar Hu: Jan F. Fischer; archivní – píseň Pod tím naším okénečkem, František Cajthaml: píseň Cestička k Mayrovce, Vacek Karel (hudebník): píseň Nikdy se nevrátí pohádka mládí, píseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj, píseň Santa Lucia Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Alois Mecera Výtv: František Tröster Kost: František TrösterBarbora Adolfová Ma: Jiří ŠimonHelena Benáková St: Miroslav Hájek Zv: Josef Zora H: Jaroslava Tvrzníková (Bláža Borová), Ladislav Pešek (taxikář Jaroslav Bor, Blážin otec), Libuše Havelková (služebná Tonička), Rudolf Jelínek (Jarda Duchoň), Alma Šachlová (Ledková, Blážina spolužačka, zv.Le), Felix le Breux (Borův zákazník), Stella Zázvorková (stavitelová Kubátová), Věra Petáková (profesorka na táboře), Milka Balek-Brodská (žena na ulici), Gabriela Bártlová-Buddeusová (sousedka Borových), Lubomír Lipský (hokynář), Antonín Jedlička (prodavač na pouti), Petra Pleskotová (vnučka Toničky, Blážina dcera), Věra Motyčková (sestra v nemocnici), Josef Steigl (Borův zákazník v dešti), Josef Příhoda (zmrzlinář), Helena BukovanskáE. Kovářová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 25.01.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Babička vypráví vnučce příběh její maminky, své nevlastní dcery, který se udál před téměř dvaceti lety. Třináctiletou Blážu tehdy odvolala z letního tábora zpráva o narození bratříčka. Teprve doma se dívka dozvídá, že matka při porodu zemřela a miminko je zatím v sanatoriu. Doposud bezstarostná dívka musí ze dne na den začít obstarávat domácnost. Situaci jí pomáhá překonat její oblíbená kniha o Robinsonovi, trosečníkovi na opuštěném ostrově. Otec taxíkář jí pomáhá vyrovnat se s těžkou situací a přistoupí na její hru na Robinsonku. Velkou oporou je Bláže Tonička, služka od sousedů, která ji učí domácím pracím. Končí prázdniny a Bláža, která je nadaná studentka, by se ráda vrátila do školy. Bratříček by však musel do nalezince, a tak chce dívka studia přerušit. Tonička se však domluví s Blážiným otcem, začne se starat o jejich rodinu a po čase se stane dívčinou novou maminkou. Bláža může dostudovat. Po babiččině odchodu vnučka telefonuje s maminkou, která je v práci, a hrdě jí potvrdí, že je také samostatná jako Robinsonka.
   Grandmother is telling her granddaughter a story which happened almost twenty years ago. It is a story about the girl's mother, the old lady's step-daughter Bláža. Thirteen year old Bláža is called back from a summer camp with the news of her little brother's birth. Only when she arrives home does the girl find out that her mother died giving birth and that the new-born baby is in a sanatorium. From one day to the next, the girl who had no care in the world has to start looking after their home. Her favourite book about Robinson Crusoe, the shipwrecked sailor on a deserted island, helps her deal with the situation. Her father, a taxi driver, helps her in the difficult situation and joins her "Little Girl Robinson Crusoe" game. Tonička, the neighbours' maid who teaches her how to do housework is a great support for Bláža. The holidays are over and Bláža, who is a gifted pupil, would love to go back to school. But then her little brother would have to be sent to a foundling hospital so the girl decides to interrupt her studies. Then Tonička makes an agreement with the girl's father to start looking after their family and in time becomes girl's new mother. Now Bláža can finish her studies. After the grandmother leaves the granddaughter makes a phone call to her mother at work and pr