Revoluční rok 1848  (1848 Revolutionary Year,The - KA)
R: Václav Krška V: Československý státní film, 1949 Sk: Vávra - Feix VV: František MiličJosef Beran N: K.J. BenešMiloš V. KratochvílOtakar Vávra S: Otakar VávraMiloš V. Kratochvíl AR: Jaroslav Beránek K: Jan Stallich AK: Rudolf MiličBohumil Hába Hu: František Škvor; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Pochod studentských legií, Claude Joseph Rouget de Lisle: převzatá Marseillaise,La, lidová slovenská píseň: píseň Hej, Slované, píseň Bývali Čechové statní jonáci, píseň Hymna rakouská Nahr: FISYO Dir: Milivoj UzelacOtakar Pařík Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand VáchaJ.M. Gottlieb Ma: Václav KamarádErna Beranová St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš Op: Arnošt KlímaVáclav Čejchan H: Vladimír Ráž (student Josef Václav Frič), Václav Voska (novinář a spisovatel Karel Sabina), Josef Bek (spisovatel Karel Havlíček Borovský), Zdeněk Štěpánek (historik František Palacký), František Smolík (Josef František Frič, Josefův otec), Helena Friedlová (Josefova matka), Vlasta Fabianová (spisovatelka Božena Němcová), Zdeněk Dítě (Mikovec), Soběslav Sejk (Nosek), Jaroslav Mareš (Majzner), Jiří Plachý (politik František August Brauner), Vítězslav Boček (Pravoslav Trojan), Saša Rašilov (klenotník Franz Houska), Zdeňka Baldová (Houskova žena), Věra Petáková (Lény, dcera Houskových), Theodor Pištěk (důchodní), Jaroslav Marvan (hostinský Petr Fastr), Eva Karelová (číšnice Filoménka (Theofila) Dittr), Jiřina Petrovická (Marie Podlipská), Zvonimir Rogoz (kníže Clemens Wenzel Metternich), Bedřich Vrbský (nejvyšší purkrabí Rudolf, hrabě St), Eduard Dubský (hrabě Leopold Thun-Hohenstein), Karel Dostal (kníže Alfred Windischgrätz), Libuše Freslová (Windischgrätzova žena), Eduard Kohout (císař Ferdinand V.), Felix le Breux (baron Portheim), Marie Popelková (baronka Portheimová), Václav Vaňátko (Rochlík), Jiří Dohnal (Pavel Josef Šafařík), Vladimír Salač (skladatel Bedřich Smetana), František Černý (tlustý měšťan), Karel Jelínek (úředník u bankéře), Marie Kautská (dcera bankéře Geittlera), Jan S. Kolár (dr.Vaněk), Marta Májová (žena ve sklepě), Viktor Očásek (účetní u Portheima), Ota Motyčka (dělník Vačlena), František Vnouček (policejní úředník, Houskův zeť), Antonín Šůra (student na barikádě), Jiří Vondrovič (hejsek), Robert Vrchota (dělník Hůla), Jarmila Bechyňová (žena v Portheimce), Božena Helclová (dáma v salonu), Zdena Kožíková (dáma v salonu), Hynek Němec (duchovní Schmidinger/Příhoda,del.L), Růžena Gottliebová (hraběnka Stadionová), Jaroslav Seník (bankéř Geittler), Josef Bělský (komisař Biel), Jiří Němeček (student), Bolek Prchal (dělník), Václav Švec (mistr v Portheimce), Vladimír Brabec (student), Vladimír Řepa (dělník Průcha), Oldřich Šmalcl (student), Stanislav Remunda (student), Karel Richter (pikolík), Vladimír Hlavatý (dělník Mašlena), Deyl Rudolf ml. (dělník), Antonín Holzinger (vrchní), František Kreuzmann (purkmistr Müller), Eman Fiala (správce lázní Hošek), František Marek (pořadatel ve svatováclavských lázn), Zdeněk Hodr (rakouský důstojník), Vojta Plachý-Tůma (univerzitní profesor), Josef Kotapiš (revoluční dělník delegát), Jan W. Speerger (vrátný v Portheimce/mistr tiskař), Miloslav Jenčík (Jan Neruda, čtrnáctiletý), Miloš Kopecký (komorník u Portheima), František Klika (německý měšťan), Antonín Kandert (zástupce Liberce/spisovatel Schill), Josef Příhoda (německý měšťan), Josef Maršálek (raněný student), Václav Špidla (student v průvodu), Karel Hovorka (student v průvodu), Karel Pavlík (důstojník a uvaděč u hraběte Thuna), Richard Záhorský (mnich), Soňa Červená (dáma u Windischgrätze), Vlastimil Fišar (důstojník u Windischgrätze), Josef Mixa (student na barikádě), Jaroslav Zrotal (muž se sudem), Radovan Lukavský (důstojník oznamující kapitulaci), Helena Tomanová (Geittlerova dcera), Ema Hrubá (Palacká), Josef Leitner (vysoký hodnostář v lóži), Jarmila Patzeltová (Geittlerova dcera), Otto Tutter (policejní komisař), Ladislav Janeček (důstojnický kurýr), Karel Šašek (mladý německý bankéř), Ada Dohnal (strážník), Ladislav Kulhánek (německý občan), Josef Steigl (vrátný u Portheima), Antonín Jedlička (mladík s novinami), Jiří Majer (Branimír Tyl), Svoboda Karel (herec) (důstojník), Egon Kulhánek (německý student), Harold Mayer (německý student), Břetislav Král (německý student), Method Buitcik (slovenský student Hrenčík), Vladimír Jedenáctík (student v hostinci), František Holar (hrabě Lubomirski), Ilona Kubásková (měštka ve sklepě), Zdeněk Šavrda (domovník u Housky), Otakar Brousek (důstojník u císaře), Oskar Hák (tlustý hoch ve sklepě), Stanislav Litera (student v lázních) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 23.12.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Na konci první poloviny 19. století nebylo české obrozenecké hnutí jednotné. Starší generace nabádala ke zdrženlivosti. Mladí, vedení J. V. Fričem a Karlem Sabinou, se kloní k radikálním postojům a společnou řeč nacházejí spíše s prostým lidem a dělnictvem než s bojácnými maloměšťáky. Zpráva o vypuknutí revoluce v Paříži je impulsem k sebevědomé aktivitě českých Pražanů, jejímž výsledkem je petice s českými požadavky, vyslaná do Vídně. Metternich musí odstoupit a je vyhlášena konstituce. Gubernátor Stadion nezvládl situaci a na jeho místo je dosazen hrabě Thun, který povolá do Prahy generála Windischgrätze. Bouřlivě probíhá na Žofíně Všeslovanský sjezd. Napětí vzrůstá, zvláště když se Pražané dozvědí, že jejich požadavky Vídeň odmítla. 12. června 1848 dojde k prvnímu ozbrojenému střetnutí, při němž je náhodně zastřelena generálova žena. Praha staví barikády, studentské legie vede mladý Frič. Nemohou však odolat přesile a povstání končí porážkou. Havlíček a Sabina jsou zatčeni, Frič uprchne do ciziny.
   It's the end of the 1840s and the Czech National Revivalist movement is disunited. The older generation appeals for restraint and moderation. The young, led by J. V. Frič and Karel Sabina, are inclined to a radical position, finding a common language with simple folks and workers rather than the fearful petty bourgeoisie. The news of the revolution's outbreak in Paris becomes the impulse for a self-confident action of the Czech population of Prague, and a petition with Czech demands is sent to Vienna. Metternich has to resign and the constitution is adopted. Governor Stadion cannot cope with the situation and Count Thun, installed in his position, calls on General Count Windischgrätz to come to Prague. The Pan-Slavic Congress on Žofín takes an agitated tone. The tension is growing, especially after the citizens of Prague discover that Vienna refused to meet their demands. On June 12th, 1848 there is the first armed conflict during which the General's wife is shot by accident. Prague is building barricades, student legions are led by young Frič. They cannot resist the superior forces, however, and the uprising ends in defeat. Havlíček and Sabina are imprisoned and Frič escapes abroad.