Přiznání Václava Urbánka  (Confession of Václav Urbánek,The)
R: Jan Kouba V: SPVNF Praha, 1954 VV: Emil Havlín N: Jan Kouba S: Jan Kouba K: Jan Matoušek Hu: Jan Kapr; archivní Nahr: FISYO Dir: Jaromír Nohejl St: Josef Pejsar Op: Bohumil ZdražilČermák Václav (2) kom: Josef ČervinkaHynek Němec H: Jiří Kostka (Václav Urbánek), Netta Deborská (Marjánka, Urbánkova žena), Josef Patočka (Bláha), Václav Fišer (vedoucí Kálal), Ada DohnalFrantišek KrahulíkAnna Kasalová Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Na statku je nový předseda. Ženy se hlasitě domáhají obnovení domácího chovu slepic. Předseda souhlasí, ale nejdříve je nutné rozhodnout, jak se bude přidělovat obilí. Václav Urbánek bydlí se svojí rodinou v nejhorším bytě na statku. Hned po setí chce podat výpověď a proto furiantsky odmítne předsedovu nabídku na rekonstrukci svého obydlí. Předseda umí s lidmi dobře jednat. Proto Urbánka nenapomene za špatné setí. Raději na tabuli vyvěsí výsledky práce jednotlivých zaměstnanců a výši jejich odměn. Urbánek svou práci okamžitě zlepší. Marjánka, Urbánkova žena, si pořídila předčasně slepice a nemá pro ně krmivo. Přiměje proto manžela, aby nějaké přinesl ze statku. Předseda však zrní v jeho holínkách objeví. Pokárá ho mezi čtyřma očima a nařídí mu uhradit škodu. Urbánek si už mezitím začal svého nadřízeného velmi vážit a proto si svůj odchod ze statku rozmyslí. Doma přivítá zedníka, který mu přišel opravit byt.
   A new chairman has arrived at the farm. The women are forceful in their demands to revive domestic hen breeding. The chairman agrees but a decision must first be made as to how the corn should be apportioned. Václav Urbánek lives with his family in the worst house on the estate. Immediately after the sowing he wants to hand in his notice and thus adamantly refuses the chairman's offer to reconstruct his home. The chairman knows how to deal with people and thus does not remind Urbánek of his shoddy approach to sowing. Instead he puts up on the board the results of each individual's work and the reward they are to receive. Urbánek's work immediately improves. Marjánka, Urbánek's wife, buys some chickens but she has not been able to secure feed for them. She thus urges her husband to bring some from the state farm. Unfortunately, the chairman discovers the grains he has hidden in his boots. He reprimands him in private and orders him to make amends. Urbánek has now begun to respect his superior and changes his mind about leaving the farm. Once home he welcomes the mason who has come to repair his house.