Přiznání  (Confession)
R: Jiří Lehovec V: Československý státní film, 1950 Sk: Kabelík Vladimír VV: Rudolf FenclBohuslav Kubásek N: Josef NeubergFrantišek Vlček S: Josef NeubergFrantišek Vlček AR: Vladimír Svitáček K: Josef Střecha DK: Josef Novotný Hu: František Škvor; archivní – Jaroslav Jankovec: píseň Koulelo se jablíčko, píseň Zdenička Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Ferdinand Fiala Ma: Karel Marek St: Josef Dobřichovský Zv: Josef Vlček H: Oldřich Lukeš (Václav Severa vl.jm. Antonín Urban), Oldřich Vykypěl (dělník u Kolátora Karel Šoltys), Antonie Hegerlíková (Anička, Urbanova žena), Jana Dítětová (Julča, Urbanova druhá žena), František Kreuzmann (prokurista Rezek), Jaroslav Seník (továrník Ferdinand Kolátor), František Holar (řidič Trmal), Felix le Breux (JUDr.Lorenc), Bedřich Vrbský (státní zástupce), František Vnouček (obhájce JUDr.Vlach), J.O. Martin (mistr Suchý), Karel Holek (Vondrák), Jiří Sovák (dělník), Bohumil Machník (dělník Kouša), Ella Nollová (vdova Mikotová, Julčina matka), Emil Kavan (úředník), Jitka Lešáková (zapisovatelka), Lubomír Lipský (topič Franta), Josef Příhoda (zřízenec Trčka), Josef Kozák (zedník Václav Severa), Jan S. Kolár (advokát), R.A. Strejka (přísedící), Jiří Majer (přísedící), Jiřina Sedlářová (ošetřovatelka), František Kovářík (děda), Věra Kalendová (hostinská), Antonín Holzinger (hostinský), Jan W. Speerger (číšník), Deyl Rudolf ml. (dělník Jareš), Radovan Lukavský (dělník, člen závodní rady), Miroslav Homola (JUDr.K.Nettik), Vladimír Svitáček (dělník Prokop), Věra Váchová (sekretářka), Vítězslav Boček (přednosta stanice), Deyl Rudolf st. (předseda soudu), Zdeněk Hodr (soudní zapisovatel), Zdeněk Šavrda (soudní zřízenec v uniformě), František Marek (porotce), Emil Bolek (dělník, člen závodní rady), Antonín Šůra (dělník, člen závodní rady), Karel Houska (železničář Krucký), Karel Kocourek (vrátný), Ferdinand Jarkovský (host v hospodě), Josef Chvalina (porotce), Jan Fischer (pokladník na dráze), Arna Pekárková (členka závodní rady) Spol: Weiss Jiří /režijní spolupráce/ Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 15.06.1951 © Národní filmový archiv 
 
   V pohraniční továrně pracuje topič Václav Severa, samotář a velký dříč. Řidič, který přiveze nové zařízení, ho osloví jako Urbana. Je krátce po válce a dvojí identita člověka je podezřelá. Na závodním výboru proto musí topič vše vysvětlit. Jmenuje se skutečně Antonín Urban. Ve třicátých letech pracoval na železnici jako hlídač trati. Šťastný život mu zničila tragická smrt čtyřletého synka a manželky. Odstěhoval se do jiného města, kde si našel místo posunovače. Znovu se oženil, ale manželství se rozpadlo. Pod vlivem dělníka Šoltyse se začal Urban zajímat o sociální problémy. Továrník Kolátor chtěl tajně převézt zařízení továrny na Slovensko a místní podnik zrušit. Urban upozornil dělníky a ti se pokusili odtlačit vagony se stroji zpět do továrny. Kolátor se jim v tom snažil bránit a Urbana, přehazujícího výhybku, těžce zranil holí. Celou situaci však u soudu obrátil bohatý továrník proti Urbanovi a ten byl odsouzen k deseti letům žaláře. Začala válka a okupanti ho převezli na nucené práce do vápenky v Německu. Na konci války zahynul při náletu Urbanův spoluvězeň, Václav Severa. Urban v obavě, že bude muset znovu do vězení, použil jeho doklady ke změně totožnosti. Členové závodního výboru uznají, že Urban je čestný člověk, a přijmou ho zpět do kolektivu.
   The solitary and hard-working stoker Václav Severa works in a factory on the border. The driver who arrives bringing new equipment addresses him as Urban. The War has just ended and someone with a double identity arouses suspicion. The stoker thus has to explain himself to the factory committee. His real name is Antonín Urban. During the 1930s he worked for the railways guarding the tracks. His happiness was cut short with the tragic death of his wife and four-year-old son. He moved to another town where he found a job as a shunter. He married again but the marriage fell apart. Under the influence of the worker Šoltys, Urban began to take an interest in social issues. The factory-owner Kolátor wanted secretly to transfer his plant to Slovakia and close down the local branch. Urban warned the workers and they tried to push the cars containing the machinery back to the factory. Kolátor tried to stop them and seriously injured Urban with a rod when he was switching the points. The wealthy industrialist managed to turn the whole case against Urban in court and the latter was unjustly sentenced to ten years in prison. The War began and the occupying forces transferred him to a labour camp, forcing him to work in a lime works in Germany. At the end of the War his fellow prisoner Václav