Přítel lhář  (Liar-Friend,The)
R: Jindřich Puš V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Šebor - Kratochvíl VV: Rudolf Hájek N: Zdeněk Borovec S: Zdeněk Borovec TS: Jindřich Puš PR: Stanislav Černý AR: Marie Hejzlarová K: Jan Novák DK: Adolf Hejzlar Hu: Vlastimil Hála; archivní – Felix Mendelssohn-Bartholdy: převzatá Svatební pochod, Georges Bizet: převzatá Carmen (Toreadore smělý) Nahr: FISYO, Taneční orch.Jiřího Procházky Dir: Štěpán KoníčekProcházka Jiří (hudba) Arch: Jan Pacák Kost: Růžena Adamcová Ma: Miloslav Koubek St: Jiřina Lukešová Zv: Jiří Pavlík H: Miroslav Zounar (Kamil), Milan Neděla (Pepek Raban), Soňa Danielová (Vlasta, Kamilova žena), Stella Májová (Irena, Kamilova přítelkyně), Kamil Lochman (člen orchestru), Karel Balaš (člen orchestru), Procházka Jiří (hudba) (dirigent tanečního orchestru) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 21.06.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Opravář výtahů Kamil a saxofonista Pepek bydlí spolu na Starém Městě v jednopokojovém bytě. Kamil je ženatý, ale jeho manželka Vlasta žije a pracuje v jiném městě. Kamil se obléká do svátečního a odchází do vinárny, kde má schůzku s novou přítelkyní Irenou. Pepek mu to vyčítá, Vlasta je mu sympatická a snad ji i platonicky miluje. Pepek hraje v orchestru nočního podniku, kde ho vyhledá Vlasta, která projíždí Prahou a nenašla Kamila doma. Pepek jí namluví, že je Kamil služebně v Kladně. Doprovází Vlastu noční Prahou a nechá ji chvíli čekat před vinárnou pod záminkou, že by se mohl zeptat na Kamilův návrat jeho kamarádů. Kamila zpráva o příjezdu manželky zaskočí. Rád by se s Vlastou setkal, ale má na sobě společenský oblek a snubní prstýnek nechal doma. Vlasta přespí v pražském bytě a Pepek jí ráno doprovodí na nádraží. Kamil, který prochodil celou noc, je z úkrytu tajně pozoruje. Když Vlasta odjede, dostane Kamil od Pepka facku. Ta je tečkou za Kamilovým dobrodružstvím.
   Kamil, who mends lifts, and saxophonist Pepek live together in the Old Town in a one-room flat. Kamil is married but his wife Vlasta lives and works in another town. Kamil gets dressed up and goes off to a wine bar where he is meeting his new girlfriend Irena. Pepek is angry with him, he likes Vlasta and perhaps even loves her, if on a platonic level. Pepek is playing in the orchestra of night club when Vlasta comes to look for him; she is passing through Prague and Kamil is not at home. Pepek tells her Kamil is in Kladno on business. He walks with Vlasta through night-time Prague and lets her wait a while outside the wine bar while he goes inside on the pretext of asking Kamil's friends when they expect him back. Kamil is taken unawares at his wife's sudden arrival. He wants to see Vlasta but he is all dressed up and has also left his wedding ring at home. Vlasta spends the night in the Prague flat and Pepek takes her to the station in the morning. Kamil, who has walked the streets all night, watches them secretly from a hiding place. When Vlasta leaves, Kamil gets a hard slap from Pepek. This puts an end to Kamil's adventures.