Přišel na návštěvu  (Visit,The)
R: Bohumil Vošahlík V: KF Praha/SPVNF, 1956 VV: Miloš Volák N: Jiří Karásek S: Jiří KarásekBohumil Vošahlík K: Pavel Hrdlička Hu: Emil Ludvík; archivní Nahr: Orchestr Pavla Bayerleho Arch: Čermák Jaroslav arch. St: Josef Pejsar Op: Václav Zejdl H: Eman Fiala (dědeček), Marie Kautská (MUDr.Růžena Kudelová), Eduard Dubský (MUDr.Vladimír Kudela), Jaroslav Štercl (soused Šebesta), Josef Steigl (vedoucí prodejny), František Marek (pojišťovací agent), Jana Vejvodová (Janička, dcera Kudelových), Jan Materna (Emilek, syn Kudelových) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Manželé Kudelovi odjíždějí na lékařský kongres do Brna. O jejich malé děti, Janičku a Emilka, se zatím postará dědeček, který přijel z venkova i s živou husou. Dědeček je muž železných nervů. V poklidu si čte noviny, zatímco děti napustí huse plnou vanu vody a pak se začnou divoce honit. Zoufá si naopak soused Šebesta ze spodního bytu. Dědeček raději vezme děti na procházku a ani si nevšimne, že v koupelně přetéká vana a že neopatrně odložený hořící doutník zapálil křeslo a záclony. Emilek na ulici rozbije míčem výlohu. Kudelovi se vracejí do ohořelého a vytopeného bytu, ale protože se dětem nic nestalo, je otec klidný a pozve tchána i souseda do pojišťovny. Jeho včas uzavřené sdružené pojištění domácnosti pokryje vzniklou škodu a dokonce i rozbitou výlohu. Šebesta si prohlíží se zájmem reklamní plakáty a uvědomí si, že nechal doma zapnutý plyn. Spolu s dědečkem utíkají zpátky. Šebestův zapálený doutník způsobí výbuch. Znovu si Šebesta zoufá. Jeho zdemolovaný byt není totiž pojištěn.
   Mr and Mrs Kudela leave for Brno on a medical congress. Their small children, Janička and Emilek, are being looked after by their grandfather who has arrived from the country accompanied by a live goose. Grandpa is a man of iron nerves. He calmly reads his paper while the children fill up the bath for the goose and then start chasing each other noisily up and down the flat. The neighbour Šebesta from the downstairs flat complains about the noise. Grandpa decides it would be better to take the children out for a walk but he does not notice that water is overflowing from the bath and that his cigar ignites a fire which burns the armchair and curtains. Then Emilek breaks a shop window with his ball. The Kudelas return to a burned and flooded flat but, as nothing has happened to the children, the father remains calm and invites his father-in-law and neighbour to the insurance company office. His associated household insurance policy, whose contract he signed in good time, will cover the damage, even for the broken shop window. Šebesta looks round at the advertising posters and then realizes that he left the gas on at home. He and grandpa run back home. Šebesta's lit cigar has caused an explosion. Šebesta is beside himself again. His demolished flat is unfortunately not insured.