Případ Z-8  (Z-8 Case,The - KA)
R: Miroslav Cikán V: Československý státní film, 1948 Sk: Steklý - Hanuš VV: Ladislav Terš N: Josef Picek S: Jiří MarekMiroslav CikánBohumil Štěpánek PR: Jan Kovář AR: Karel Oliva K: Jaroslav Tuzar AK: Bohumil TurekAlois Jiráček Hu: Jan Kapr; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Bohuslav Kulič Kost: Věra Tatterová Ma: Gustav Hrdlička St: Antonín Zelenka Zv: Miloslav Hůrka H: Josef Bek (dělník Lojza Smazal), Milica Kolofíková (sekretářka Magda), Jiřina Petrovická (špionka Irena), Karel Pavlík (zřízenec Robert Kocl), Ladislav Boháč (Kožíšek), Bohumil Machník (mistr Veverka), Jiřina Šejbalová (špionka Weberová alias Šternová), Jiří Dohnal (ředitel), Miroslav Homola (špion Mádl), Vojta Plachý-Tůma (vedoucí Exporty Richter), Miloš Hájek (špion Josef Frýd), Emil Bolek (knihovník, Magdin otec), Josef Chvalina (dělník Novák), Vítězslav Vejražka (inženýr Roubík), František Kovářík (starý dělník), Viktor Očásek (dělník), J.O. Martin (hlídač), Bolek Prchal (slévač), Zvonimir Rogoz (cizí návštěvník), František Holar (opilý dělník), Antonín Šůra (mladý dělník), Jaroslav Zrotal (předseda ROH Viták), Libuše Bokrová (Smazalova bytná), Jiří Smutný (inženýr v závodní radě), Vladimír Krška (mladý dělník), Vítězslav Boček (úředník ministerstva spravedlnosti), Jindřich Fiala (dělník), Vlasta Vlasáková (úřednice v Exportě), Anna Kadeřábková (kuchařka v závodní kuchyni) Spol: Vladimír Syrovátka Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 26.02.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Z obavy před průmyslovou špionáží prohlásí vedení železáren své výzkumné oddělení Z-8 za tajné. V tomto oddělení by rád pracoval vychloubačný a věčně nespokojený dělník Smazal. Jednoho dne objeví v závodní knihovně poznámky belgického vědce Sterna, který za války v železárnách pracoval. Smazal Sternových zápisků využije, a když se mu přece jen na přímluvu jeho dívky Magdy podaří do Z-8 dostat, podá obsah zápisků jako svůj zlepšovací návrh. Návrh je však zamítnut jako zastaralý. Roztrpčený Smazal se pak snadno dá zlákat ke spolupráci se dvěma ženami, údajně manželkou a dcerou vědce Sterna. Veden vidinou krásného života na Západě, nabídne Ireně Sternové nejprve Sternovy dokumenty. Ty jsou však již bezcenné, Irena požaduje informace o Z-8. Dokonce přemlouvá Smazala ke krádeži. Tehdy si Smazal uvědomí, že jde o trestnou činnost. A když je oddělení Z-8 v noci přepadeno dvěma záškodníky, pustí se do boje za zájmy železárny. Při potyčce je postřelen, ale agenti jsou dopadeni. Továrna může pokračovat v práci a na Smazala čeká věrná Magda.
   In fear of industrial espionage, the management of the ironworks declares its research department Z-8 as top secret. The boastful and always dissatisfied worker Smazal wants to work in this department. One day he discovers notes in the factory library written by the Belgian scientist Stern who worked in the ironworks during the War. Smazal makes use of Stern's notes and when, through the mediation of his girlfriend Magda, he eventually manages to get into Z-8, he passes off the notes as his own improvement plan. The proposal is rejected for being out of date. The embittered Smazal is easily wheedled into teaming up with two women who are believed to be Stern's wife and daughter. Driven by a vision of a wonderful life in the West, he first offers Irena Stern her father's documents. These are no longer of any value, however. Irena asks for information about Z-8 and even persuades Smazal to steal papers for her. Only then does Smazal realize that he is committing a crime. When department Z-8 is actually broken into during the night by two saboteurs, he battles with the intruders in the interests of the ironworks. He is shot during the struggle but the agents are captured. The factory is able to continue its production and Smazal goes back to his loyal Magda.