Případ ještě nekončí  (Case Is Not Yet Closed,The - KA)
R: Ladislav Rychman V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Šmída - Kabelík VV: Jiří Pokorný N: Miloslav DrtílekLuděk Škuta S: Miloslav DrtílekEdvard Valenta TS: Ladislav Rychman PR: Vladimír Zelenka AR: Helena PokornáJaroslav Jaroš K: Alois Jiráček DK: Miroslav Sinkule AK: Jaroslav Kupšík Hu: Václav Lídl; archivní – Karel Krautgartnerpíseň Nahr: FISYO, Orchestr Karla Krautgartnera Dir: Štěpán KoníčekKarel Krautgartner Arch: Bohuslav Kulič Kost: Marie Malá Ma: Vladimír PetřinaJitka Poláčková St: Miroslav Hájek Zv: Dobroslav Šrámek Op: Holub Miroslav MUDr.Suchanová Milada dr.Chylík Vladimír mjr. kom: Antonín Zíb H: Vladimír Ráž (dr.Václav Pánek), Václav Voska (dr.Vladimír Gajdoš), Irena Kačírková (dr.Lída Kafková), Deyl Rudolf ml. (kapitán SNB Šebek), Zora Polanová (asistentka Marie Bosáková), Jan Pivec (řidič Hába, alias Josef Moučka), Ladislav Pešek (Karel Chládek), Vladimír Hlavatý (vrátný), Jaroslav Marvan (příslušník SNB Zouplna), Felix le Breux (ředitel), Miloš Nedbal (ing.Karel Vlach), Ferdinand Krůta (laborant), Mirko Musil (policista), Jan Maška (vyšetřovatel), Miloš Vavruška (vyšetřovatel), Zdeněk Jelínek (host na oslavě), Karel Krautgartner (hudebník, klarinetista), Jiří Verberger (hudebník, pianista), Karel Turnovský (hudebník, hráč na bicí), Adolf Šmíd (hudebník, trumpetista), Josef Steigl Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 19.09.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Zaměstnanci výzkumného ústavu epidemiologie oslavují úspěch vědecké práce dr. Pánka - objev nového protitetanového séra, za které Pánek dostal odměnu dvacet tisíc korun. Druhý den po večírku je celý ústav vzhůru nohama. Nedobytná pokladna, kam Pánek uložil práci o séru a peníze, je vypáčena. Peníze zmizely a u pokladny ležela rozbitá zkumavka s bakteriemi tetanu. Způsob vyloupení pokladny připomíná příslušníkům SNB práci předválečných kasařů Moučky a Chládka. Moučka je však od konce války mrtev. Chládek má známost s laborantkou ústavu, ale je záhy nalezen mrtev v nedalekém lomu s Pánkovými penězi v kapsách. Zdá se tedy, že případ je jasný. Přesto zůstává řada neobjasněných skutečností; na jedné bankovce je objeven dokonce otisk prstu údajně mrtvého Moučky. Vyšetřování pokračuje, až některé indicie přivedou kriminalisty na stopu řidiče Háby, který je posléze identifikován jako Moučka. Dále je zjištěno, že Moučkovi alias Hábovi nešlo o Pánkovy peníze. Ukradl a prodal Pánkovu práci, Pánkovy peníze podstrčil Chládkovi a shodil ho do lomu. Pánek však naštěstí svůj objev již publikoval. Moučka je při výslechu stižen záchvatem tetanu, jímž se nakazil, když rozbil zkumavku s bakteriemi.
   Employees at an epidemiology research institute are celebrating the success of Dr Pánek's scientific work - the discovery of an anti-tetanus serum for which Pánek receives a reward of twenty thousand crowns. The day after the party the whole institute is in turmoil. The secure safe where Pánek put his documents on the serum and his money has been broken into. The money is gone and a broken test tube containing the tetanus bacteria is lying by the strong box. The manner of the robbery suggests to the police that this is the work of pre-War safe-breakers Moučka and Chládek. Moučka, however, died at the end of the War. Chládek knows one of the lab technicians at the institute but is soon found dead in a nearby quarry with Pánek's money in his pockets. It seems a clear case. Even so, a number of mysterious facts remain, including the fact that fingerprints of the apparently deceased Moučka are found on one of the banknotes. The investigation continues until certain pointers set the police onto the trail of the driver Hába who is later identified as Moučka. They discover that Moučka alias Hába was not concerned with Pánek's money. He stole and sold off Pánek's work, stuffed the money into Chládek's pockets and threw him into the quarry. Pánek was fortunately able to finally publish hi