Předtucha  (Presentiment - KA)
R: Otakar Vávra V: Státní výroba filmů, 1947 Sk: Vávra - Feix VV: František Milič N: novela Předtucha S: Otakar Vávra AR: Jindřich PolákLubomír Kaválek K: Jan Stallich DK: Alois Jiráček AK: Rudolf Milič Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jan Zázvorka Kost: Ladislav TomekBohuslava Havrdová Ma: Gustav HrdličkaOldřich Mach St: Antonín Zelenka Zv: Miroslav Prokeš H: František Smolík (profesor František Jelínek), Marie Brožová (Anna, Jelínkova žena), Nataša Tanská (Jarmila, dcera Jelínkových), Terezie Brzková (služebná Cilka), Josef Vinklář (Václav, syn Jelínkových), Antonín Mikulič (Ivan, syn Jelínkových), Jaroslav Mareš (Karel, Jarmilin kamarád), Rudolf Hrušínský (Toufar), Alena Kreuzmannová (Máša), Miloš Vavruška (Miloš), Meda Valentová (Horáková), Stanislav Brožík (mladík z party), Běla Jurdová Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 25.12.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Je léto a rodina profesora Jelínka s dětmi Jarmilou, Václavem a Ivanem tráví prázdniny na letním bytě. Dospívající Jarmila má svou partu, s níž sportuje a chodí na výlety. Do jejího ustáleného světa však náhle vpadne muž, povýšeně se chovající Toufar. Jeho světácké dvoření Jarmilu přitahuje, ale také uvádí ve zmatek. Rodiče odjíždějí na lingvistický sjezd do zahraničí a Jarmila už toužebně čeká, až se zbaví jejich dohledu. Po odjezdu rodičů se dívka odhodlá navštívit Toufara v jeho chatě. Zde ji najednou zachvátí předtucha, že se rodičům něco stalo, a Jarmila z chaty uteče. V téže době i její matka zneklidní a na jedné ze zastávek vystoupí i s manželem z vlaku. Jarmila se svěří se svými obavami sourozencům. Večer rádio oznámí, že došlo k nehodě vlaku, v němž rodiče cestovali. Zdrcené děti jakoby náhle dospěly. Jarmila se stará o bratry a připravuje se na život bez otce a matky. Naštěstí ráno přijde od rodičů telegram, oznamující, že jsou živi a zdrávi. Zmoudřelá Jarmila se vrací ke své partě.
   It is summertime and professor Jelínek is spending the holidays in the country with his wife and children, Jarmila, Václav and Ivan. The adolescent Jarmila has her own group of friends with whom she plays sports and goes on trips. Her stable world is suddenly disturbed by the arrival of the arrogant Toufar. His worldly attentions attract Jarmila but make her confused. Her parents travel abroad to a linguists' congress and Jarmila cannot wait to be rid of their over-protective gaze. After their departure the girl decides to visit Toufar at his cottage. At this moment she has a premonition that something has happened to her parents and Jarmila runs away from the cottage. At the same time her mother becomes uneasy and gets out of the train at the next station, taking her husband with her. Jarmila tells her brothers of her fears. In the evening there is an announcement on the radio that the train on which their parents had been travelling has crashed. The children are distraught but assume an air of responsibility, as if they had suddenly become adults. Jarmila looks after her brothers and prepares herself for a life without their parents. Fortunately a telegram arrives in the morning from their parents stating that they are alive and well. Jarmila, now wiser, returns to her friends.