První setkání  (First Meeting,The)
V: Studio FAMU, 1952 H: Vladimír Leraus (příslušník RG) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Školní cvičení natočené podle scénáře filmu Nástup (Otakar Vávra, 1952). Příslušníci Rudých gard se vyptávají německého tajemníka místního úřadu na německého starostu, který aktivně spolupracoval s nacisty a nyní se skrývá.
   A school exercise based on the script for the film Nástup (Starting Up, directed by Otakar Vávra, 1952). Members of the Red Guard ask the German secretary of the local authorities about a German mayor who actively collaborated with the Nazis and has now gone into hiding.