Proti všem  (Against Everybody - KA)
R: Otakar Vávra V: Filmové studio Barrandov, 1956 VV: František Milič N: román Proti všem S: Miloš V. KratochvílOtakar Vávra PR: Věra Ženíšková AR: František Matoušek K: Václav Hanuš DK: Josef Pechar AK: Miloš PetrolínJosef Hanuš Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Ktož jsú boží bojovníci Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sbor Arch: Karel Škvor Kost: Jiří TrnkaVladimír Synek Ma: Otakar Košťál St: Antonín Zelenka Zv: Černý František (zvuk) Tr: Chrudoš UherVáclav HanušMilan NejedlýVladimír DvořákKarel CísařovskýFrantišek ŽemličkaJosef Bůžek Op: Mencl Václav prof.PhDr.ing.arch.Jan DurdíkWagner Eduard pplk.Macek Josef PhDr.DrSc. /historie/ H: Zdeněk Štěpánek (Jan Žižka z Trocnova), Gustav Hilmar (zeman Ctibor z Hvozdna), Vlasta Matulová (Ctiborova dcera Zdena), Bedřich Karen (louňovický probošt), Jan Pivec (Zikmund, král římský a uherský), Miroslav Doležal (táborský kněz Jan Bydlínský), Václav Voska (táborský kněz Petr Kániš), Jana Rybářová (novicka Marta, křtěná Jana), Petr Haničinec (Ondřej z Hvozdna, Ctiborův synovec), Stanislav Neumann (sakristian), Jaroslav Vojta (Šimon, zvaný Ohnivec), Bohuš Záhorský (louňovický sedlák), Marie Vášová (Johová), Otto Lackovič (Ondřej Joha), Vladimír Ráž (Tomeš Joha), Eva Jiroušková (děvečka Margeta), Radovan Lukavský (hejtman z Hroznějovic), Václav Špidla (Oldřich z Rožmberka), Vítězslav Vejražka (Václav z Dubé), Eduard Kohout (Lefl z Lažan), Miloš Nedbal (Mistr Kříšťan), František Horák (kazatel Jan Želivský), Vladimír Leraus (Šimon od Bílého lva), Světla Amortová (chůva Agneška), Josef Kotapiš (italský vojevůdce Pipo Spano), Blanka Waleská (táborská žena), Bohuš Hradil (Mikeš), Felix le Breux (staroměstský purkmistr), Josef Bláha (purkrabí z Příběnic), Gustav Opočenský (Mikuláš z Husi), Vladimír Řepa (měšťan kutnohorský), Jaroslav Mareš (Prokůpek), Adolf Král (kovář Tomáš z Hvozdna), Ladislav Gzela (hejtman), Jaroslav Someš (práče Janek, později zabitý v boji), Terezie Brzková (stařenka), Marie Nademlejnská (Šimonova žena), Richard Záhorský (ranhojič - slepý kněz), Adolf Vojta-Jurný (starý husita na Vítkově), Jaroslav Orlický (starší žoldnéř Mikuláš), Milan Jedlička (žoldnéř), Rudolf Pellar (Koranda), Zdeněk Kryzánek (rakouský žoldnéř), Přemysl Kočí (pobočník u Zikmunda), Pavel Šmok (adamita), Vojta Novák (konšel), Vojta Plachý-TůmaFrantišek MarekJ.O. MartinVáclav Švecčlenové Divadla J.K.Tyla Plzeň (táborští pikarti), členové Státního divad.v Karlíně (táborští pikarti), příslušníci Čs.lidové armádyčlenové AUS Víta Nejedlého Chor: Němeček Jiří (tanec) Spol: Vojensko-historický ústavJezdecký klub SvazarmuOldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 04.10.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Po bitvě u Sudoměře se husitské hnutí šíří po Čechách jako lavina. Husité dobývají kláštery, hrady a tvrze, houfně se k nim přidává obyvatelstvo vesnic i měst. V bouřlivé době se proplétají lidské osudy s historicky významnými událostmi. Louňovického probošta, sakristiana a novicku Janu, zachrání před hněvem lidu vladyka z Hvozdna. Vladykova ovdovělá dcera Zdena odejde s ostatními hvozdenskými do Tábora a otec ji po krátkém váhání následuje. Tábor buduje opevnění, ve společenství dosud jednotném se objevují rozpory, šířené kněžími Kánišem a Bydlínským, do kterého se Zdena zamiluje. Proti Táboru se chystá táhnout s vojskem Rožmberk; chce se spojit s králem Zikmundem. Zpupný král se však nedohodne ani s ním, ani s umírněnými Pražany. Pražané proto požádají o pomoc Žižku a ten vytáhne ku Praze. Už na pochodu se dozví o chystaném přepadu Tábora Rožmberkem a pošle Táboru na pomoc část vojska, které rožmberské rozpráší. Husité dobyli Příběnice. V podhradí se usídlí pikartská odnož husitů, vedená Kánišem a Bydlínským. Zdena se provdá za Bydlínského, žárlivý Kániš proti nim poštve pikarty a ti Zdenu s mužem upálí v jejich stavení. Žižka dospěje do Prahy a opevní se na hoře Vítkově. Zikmundovo početné vojsko je v krvavé bitvě poraženo.
   After the battle at Sudoměř the Hussite cause spreads like wildfire all over Bohemia. The Hussites conquer monasteries, castles and fortresses and are joined by thousands of inhabitants from the villages and towns. In this time of trouble human lives become intertwined with important historical events. The alderman from Hvozdno saves the Louňovice provost, the sacristan and the novice Jana from the wrath of the people. The alderman's widowed daughter Zdena leaves for Tábor with the other natives of Hvozdno; after his initial hesitation, her father follows her. Tábor is building its fortifications; the society within its walls, until now unified, is beset by conflicts worsened by the priests Kániš and Bydlínský, whom Zdena loves. Rožmberk, the mighty nobleman from South Bohemia, is planning a strike on Tábor; he is preparing to join King Sigismund. The arrogant king, however, cannot come to an agreement with him, nor with the temperate Praguers. The people of Prague therefore request the help of Žižka who sets off in the direction of the city. On the way he hears of the planned attack on Tábor by Rožmberk and sends part of his army to the town which subsequently annihilates Rožmberk's forces. The Hussites conquer Příběnice. The Picardy division of Hussites, led by Kániš and Bydlín