Pronásledování /Vstup zakázán/  (In Pursuit /No Entrace/)
R: František Vláčil V: 1958 Sk: Novotný - Kubala VV: Jaroslav Řeřicha N: povídka Pronásledování ze sbírky Oheň v srdci S: František VláčilRudolf Kalčík K: Jan Čuřík Hu: Miloš Vacek Arch: Jaroslav Krška Ma: Karel Marek St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián kom: Otakar Brousek H: Zdeněk Kutil (staršina pohraniční stráže), Jan Němec (mladý pohraničník), Mistrík Ivan [dab] (hlas mladého pohraničníka), Václav Irmanov (záškodník), Kopecký Miloš [dab] (hlas záškodníka), Valentina Thielová (vesnická žena) Spol: Jaroslav Krška Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Rok 1950. Jednotky Pohraniční stráže jsou posilovány nováčky. Jeden z nich, nezkušený mladík doprovází na hlídce unaveného staršinu. V hlubokém sněhu zahlédnou stopy lyžařských bot, které vedou od hranic. Nejprve sledují oba muži stopu na koních, ale pak musejí pokračovat pěšky. Vypukne sněhová vánice. Starší pohraničník je houževnatý a pomáhá ze všech sil mladšímu kolegovi. Pak je oslepující sníh rozdělí. Staršina už několik dní nespal a začíná ztrácet vědomí. Probudí ho výstřely. Nalezne mladého kolegu postřeleného a dovleče ho do osamělého domu, kde žije mladá žena. Od ní se dozví o cizím muži, který se jí vyptával na cestu. Mladý pohraničník umírá. Staršina s vypětím posledních sil doběhne na nádraží a naskočí do vlaku. Zde objeví jediného cestujícího. Když ho legitimuje, zdá se vše v pořádku. Zkušenost však nutí pohraničníka k obezřetnosti. Vzápětí dojde mezi oběma muži k zápasu. Záškodník vytáhne zbraň, ale nakonec je to on, kdo prohrává.
   The year is 1950. The border guards' troops are reinforced with new recruits. One of them, an inexperienced boy, accompanies a tired sergeant-major on watch. In the deep snow, they see the tracks of ski shoes leading from the border. At first, the two men follow the tracks on their horses, but then they have to continue on foot. A snowstorm breaks out. The older border guard is stocky and strong, and helps the young colleague. Then the blinding snow separates them. The sergeant-major hasn't had any sleep for several days and he begins to lose consciousness. He is awakened by shots. He finds his young colleague shot and wounded and drags him to a lonely house where a young woman lives. He finds out from her about a strange man who asked her for directions. The young border guard dies. The sergeant-major, at the end of his strength, reaches the railway station and jumps onto a train. Here he finds a solitary passenger. When he checks his papers everything seems all right. But his experience makes the guard cautious. Finally the two men have a fight. The saboteur pulls out his gun but it is he who loses in the end.