Proč lže...  (Why Does Hi Lie?)
R: Petr Schulhoff V: Dokumentární film, 1958 VV: Antonín Vaněk N: Petr Schulhoff S: Petr Schulhoff K: Jaroslav Šulc St: Josef Pejsar Zv: Josef Franěk H: Petr Leníček (žák Kája Novák), Josef Chvalina (Karel Novák, Kájův otec), Lída Vostrčilová (Jiřina Nováková, Kájova matka), Světla Svozilová (teta Božena), Oldřich Musil (učitel Kučera) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Malý Kája telefonuje z budky svému učiteli a jménem svého otce se pokusí omluvit svoji nepřítomnost ve škole. Lež mu ale neprojde. Doma ho rodiče hubují - lhát se přece nemá. Vzápětí otec požádá matku, aby mu potvrdila, že byl na brigádě. Když Kája namítne, že to není pravda, oba ho okřiknou. Rodina usedá k teplé večeři, když někdo zazvoní u dveří. Matka tuší, že je to teta Božena, a talíře s jídlem ukryje. Tetě pak tvrdí, že jsou už po večeři, a nabídne jí čaj a tvrdé sušenky. Kája si stěžuje, že má hlad a matka ho okamžitě prohlásí za věčně nedojedeného. Rodiče si před Kájou stěžují tetě na problémy s penězi. Její upozornění na to, že mají televizor a nový nábytek, s výmluvami přejdou. Otec se nechá ještě zapřít do telefonu. Pak se hovor s tetou obrátí k problému, jak je možné, že chlapec lže, když je doma přísně veden k pravdomluvnosti...
   Young Kája makes a phone call to his teacher from a booth and, passing himself off as his father, tries to excuse himself from school. The lie doesn't work. At home his parents scold him - he must never lie. Then his father asks his mother to pretend that he did some voluntary work. When Kája says this isn't true, both shout at him to be quiet. When the family sit down to their hot dinner the doorbell rings. The mother senses it is aunt Božena and she hides away the plates and food. She then tells the aunt that they have had dinner and offers her tea and hard biscuits. Kája complains that he is hungry and his mother immediately accuses him of always being hungry. In front of Kája the parents tell auntie about their problems with money. She, however, points out that they have a television and new furniture, to which they respond with excuses. The father once again has his wife lie for him down the telephone. Then the conversation turns to the problem of their son - how can he tell such lies when he is always strictly taught to tell the truth at home...