Právní případ /O věcech nadpřirozených/  (A Legal Case)
R: Miloš Makovec V: 1958 VV: Josef Ouzký N: sbírka povídek Bajky a podpovídky S: František DanielMiloš Makovec TS: Miloš Makovec PR: Lada Vacková K: Jiří Šafář Hu: Jiří Šust Arch: Karel ŠkvorJan Zázvorka Výtv: Marie Tittelbachová Ma: Gustav Hrdlička St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš Tr: Jan Kváča Op: František Pávek H: Miloš Kopecký (Jan Kupr), Jan Pelikán (železničář v.v. Antonín Bartoš), František Filipovský (agent pojišťovny), Bohuš Rendl (Fanoušek Bartoš, syn Antonína), Darja Hajská (Mařenka Bartošová, snacha Antonína), Jan S. Kolár (advokát), Lubomír Kostelka (garážmistr Kudera), Miloslav Novák (novinář) Spol: Jaroslav KrškaOldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Pan Kupr se plíží ulicemi i domem. Doma se uklidní, ale vzápětí ho příšerně vyděsí zazvonění. Za dveřmi stojí pojišťovací agent. Nervózní Kupr se chová jako blázen a agent chce odejít. Nakonec se nechá přemluvit a vyslechne si Kuprův příběh. Před časem způsobil pan Kupr malou dopravní nehodu. Vjel svým vozem do pohřebního průvodu, porazil nosítka s rakví a nebožtík, který z rakve vypadl, ožil. Penzionovaný železničář Bartoš je velmi rád, že nebyl pohřben a zpočátku je panu Kuprovi vděčný. Jeho rodině se ale postupně celá záležitost rozleží a žádá na Kuprovi zaplacení pokaženého pohřbu, včetně hostiny. Starý Bartoš se domáhá na svém zachránci proplácení důchodu, neboť pro úřady je mrtev a penze mu byla zastavena. Má dost času, takže vytrvale a na různých místech Kupra obtěžuje. Pojišťovací agent pana Kupra nyní chápe, ale přišel mu bohužel oznámit, že neměl zaplacenou pojistku na vůz. V tom okamžiku opět přiťuká se svou hůlčičkou Bartoš a Kupra raní mrtvice. Starý pan Bartoš mu chodí zalévat květiny na hrob.
   Mr Kupr is stealing around the streets and the house. At home he finally calms down but is then even more startled by the bell. The insurance agent is at the door. The nervous Kupr is behaving like a madman and the agent wants to leave. He finally agrees to stay and listens to Kupr's story. A while ago Mr Kupr caused a small traffic accident. He drove his car into a funeral procession, knocked over the coffin and the deceased who fell out came to life. The retired railwayman Bartoš is very glad that he hasn't been buried and is very grateful to Mr Kupr at first. However, little by little, his family changes its mind about the whole thing and demands that Kupr pays for the ruined funeral, including the banquet. Old Bartoš demands that his rescuer start paying his pension which the Pensions Office blocked as he was considered dead officially. He has plenty of time so he pesters Mr Kupr incessantly and everywhere. The insurance agent can understand Mr Kupr but, unfortunately, he has come to inform him that his car insurance hasn't been paid. At that very moment Bartoš knocks at the door with his short stick and Kupr gets a stroke. The old Mr Bartoš goes to water the flowers on his grave.