Pozor jedu...!  (Watch Out, I'm Coming..!)
R: Hanuš Burger V: KF Praha/SPVNF, 1956 VV: Josef Soukup N: Gustav Semerák K: Svatopluk Malý Hu: archivní – Jaroslav Ježek: převzatá Bugatti step St: Josef Pejsar kom: Bedřich Veverka H: Svatopluk Beneš (Jaroslav Zbrklý), Jaroslava Preislerová (Olinka, Jaroslavova přítelkyně), Bohumil Švarc (příslušník VB) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Pan Jaroslav Zbrklý se stal hrdým majitelem nového automobilu Škoda 404. Vyjede si s přítelkyní Olinkou na výlet. Protože je však i ve skutečnosti zbrklý, pronásleduje ho série poruch. Vždy se však objeví jako anděl strážný motorizovaný policista, který mu na poslední chvíli pomůže. Nejprve chybí benzin, pak je uvolněná svíčka a ucpaný výfuk. Nakonec použije pan Zbrklý vodu z chladiče na umytí rukou pro svoji přítelkyni. Motor se po několika kilometrech jízdy zadře a automobil potřebuje generální opravu. Rozzlobená přítelkyně odjede do Prahy s motocyklistou, kterého policista pohotově zastavil a nepojízdné vozidlo odtahuje havarijní služba.
   Mr Jaroslav Zbrklý (Rash) becomes the proud owner of the new Škoda 404 motorcar. He goes out for a drive with his girlfriend Olinka. Since Jaroslav is truly rash in his behaviour he is hampered by a series of breakdowns. Like a guardian angel, however, a policeman on a motor-bike always arrives on the scene at the last minute and helps him. First Jaroslav runs out of petrol, then the spark-plug comes loose, then the exhaust gets blocked up. To cap it all, Jaroslav even uses water from the radiator so his girlfriend can wash her hands. After a few kilometres the engine jams up and the car needs a complete overhaul. Jaroslav's angry girlfriend goes back to Prague on the back of a motorbike which the policeman flags down and the useless car is towed away for servicing.