Poučení  (Instruction)
R: Nosratollah Karimi V: Studio FAMU, 1957 VV: Lavoslav ReichlVěra Bednářová N: Stefanie Grodzieńska S: Rudolf Krejčík K: Stanislav Szomolányi Hu: archivní /Malý Jan/ H: Josef Kemr (manžel), Růžena Lysenková (manželka), Lukavský Radovan [dab] (hlas v rozhlase) Spol: Wasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Stallich Jan /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Zelenka Antonín /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Žena v natáčkách se pohybuje po neuklizeném bytě a poslouchá Radovana Lukavského, který čte v rozhlase povídku Boženy Němcové Dobrý člověk. V následujícím vysílání nabádá redaktorka ženy, aby se snažily udržet lásku svých manželů. Aby k nim byly laskavé, neboť jsou upracovaní, a chodily před nimi vždy upravené. Žena se zařídí podle rad. Učeše se a nalíčí. Pak uklidí v bytě a kromě sebe navoní i postel. Manžel se vrací na večeři, po které má v úmyslu odejít na schůzi. Manželka se kolem něj točí a přelaskavě hovoří. Muže však její neobvyklé chování dráždí a tak nakonec odstrčí talíř a chystá se k odchodu. Když se ho snaží žena udržet doma, manžel ji hrubě odbude, oznámí jí, že má milenku, a zabouchne za sebou dveře.
   A woman wearing hair rollers shuffles around a messy flat listening Radovan Lukavský on the radio who is reading the story by Božena Němcová "The Good Person". In the following broadcast the host advises women to try to maintain their loving relationships with their husbands. She advises them to be kind since their spouses are tired from work, and to always look their best. The woman decides to take action. She does her hair and puts on make-up. Then she tidies up the flat and puts perfume on herself and the marital bed. Her husband returns home for dinner after which he intends going out to a meeting. His wife flutters around him and speaks to him in sweet tones. The man is irritated by this unusual behaviour and finally pushes his plate away and gets ready to go out. When the woman tries to stop him, the husband pushes her away coarsely and tells her he has a lover. He slams the door behind him as he leaves.