Poslušně hlásím  (Beg to Report, Sir - KA)
R: Karel Steklý V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Feix - Daniel VV: Josef Beran N: román Osudy dobrého vojáka Švejka za sv.války S: Karel Steklý PR: Lada Vacková K: Jan Roth AK: Josef Pechar Hu: Seidel Jan (hudba); archivní – lidová slovenská píseň: píseň Hej, Slované, píseň Já jsem malý mysliveček, píseň Když jsem já ty koně pásal, píseň Červený šátečku, kolem se toč /parafráze/, píseň Ten kvíteček, cos mi dala Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Samo Tomášik Zp: Rudolf HrušínskýJaroslav MarvanFanda Mrázeksbor Arch: Karel Škvor Kost: Josef Gabriel Ma: Karel Marek St: Miroslav Hájek Zv: Josef Zora Op: Langr Stanislav dr. /vojens.por./ H: Rudolf Hrušínský (Josef Švejk), Svatopluk Beneš (nadporučík Jindřich Lukáš), Miloš Nedbal (generálmajor von Schwarzburg), Jaroslav Marvan (strážmistr Flanderka), Fanda Mrázek (závodčí), Jaroslav Vojta (starý ovčák), Alois Dvorský (starý tulák), Kovaříková Jana (2) (bába Pejzlarka), František Černý (hostinský), František Šlégr (obrst Schröder), Otto Hradecký (hejtman Ságner), František Filipovský (poručík Dub), Jarka Pižla (Pepek Vyskoč), Vladimír Řepa (rytmistr König), Arna Pekárková (babička v Putimi), Miloš Patočka (poručík nádražní kontroly), Vlastimil Brodský (maďarský infanterista), Josef Bartůněk (sokol), Václav Trégl (průvodčí ve vlaku), Miloš Nesvadba (kadet Biegler), Josef Hlinomaz (feldvébl Vaněk), Milan Neděla (pucflek Baloun), Eman Fiala (kuchař Jurajda), Miroslav Homola (Kunert, Dubův pucflek), Martin Růžek (hejtman Tayerle), Ota Sklenčka (major Wolf), Bedřich Vrbský (generál Fink von Finkenstein), František Vnouček (major auditor), Antonín Šůra (četník Rampa), Věra Ferbasová (dáma v bordelu), Jiřina Steimarová (dáma v bordelu), Rudolf Princ (majitel bordelu), Ljuba Hermanová (Dubova prostitutka), Jarmila Švabíková (žena v bílém kabátu a černém klobo), Josef Příhoda (nádražák hlásící vlaky v Táboře), Jan Skopeček (kaprál v Táboře), Ladislav Krečmer (farář v Putimi), Milan Mach (důstojník ve vlaku), Jindřich Narenta (důstojník ve vlaku), Zdeněk Kutil (poddůstojník), Oldřich Dvorský (železničář), František Marek (přednosta stanice v Táboře), Stanislav Langer (důstojník u soudu), Ota Sklenčka (důstojník v zajateckém táboře), Zdeněk Martínek (vojenská stráž u soudu), Oskar Hák (voják), Svoboda Karel (herec) (důstojník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.01.1958 © Národní filmový archiv 
 
   Nadporučík Lukáš odjíždí se sluhou Švejkem vlakem do Českých Budějovic. Dobrosrdečný, ale nekonečně upovídaný Švejk způsobí nepříjemnost, když urazí holohlavého pána, který je ve skutečnosti generálmajorem. Vykázán z kupé, zatáhne Švejk spolu s průvodčím omylem za záchrannou brzdu. Švejk je vysazen na nádraží v Táboře, kde má o jeho potrestání rozhodnout přednosta. Soucitný pán zaplatí za vojáčka pokutu a dá mu i peníze na jízdenku, protože vlak do Budějovic mezitím odjel. Švejk, který peníze propije, se musí vydat na cestu pěšky. Zabloudí a v Putimi je zatčen jako ruský špion. Mezitím je Lukášovi přidělen nový sluha, žravý Baloun. Švejk, který nakonec dorazí do cíle, je zařazen jako ordonanc marškumpanie. Vojáci odjíždějí na frontu. V malém městečku vykládá neoblíbený poručík Dub vojákům o nebezpečí pohlavních chorob, ale právě jeho pak musí úplně opilého Švejk odnést z nevěstince. Švejk hledá ubytování pro vojáky a na hrázi rybníka se převlékne do uniformy, kterou odložil koupající se ruský voják. Jen s velkým štěstím unikne trestu smrti za velezradu. Švejkův oddíl se dostane do těžké palby. Poté, co střelba utichne, vynořuje se z díry po granátu usměvavý Švejk.
   Lieutenant Lukáš travels by train to České Budějovice with his batman Švejk. The kind-hearted but over-talkative Švejk causes a delicate situation when he offends a bald man, in reality the major general. He is told to leave the compartment and accidently pulls on the emergency chord along with the guard. Švejk is thrown off the train at Tábor where the station master is to decide upon his punishment. The compassionate man pays the soldier's fine and also gives him money for another ticket as the train to Budějovice has already left. Švejk, who drinks his way through the money, has to go there on foot. He loses his way and is arrested as a Russian spy in Putim. Meanwhile, Lukáš is assigned another batman, the gluttonous Baloun. Švejk finally arrives at his destination and is given the job of orderly for the march company. The soldiers leave for the front. When they arrive in a small town the unpopular Lieutenant Dub warns the soldiers of the dangers of sexually transmitted diseases but it is he whom Švejk has to collect from the brothel in a totally drunken state. Švejk looks for somewhere for the soldiers to sleep and, by a lake, he finds a Russian uniform left on the bank by a bathing soldier, which he puts on. Only great fortune saves him from punishment by death for high trea