Poslední výstřel  (Last Shot,the - KA)
R: Jiří Weiss V: Československý státní film, 1950 Sk: Weiss Jiří VV: Ladislav Terš N: Milan Rusínský S: Milan Rusínský PR: Zbyněk Brynych AR: Miroslav Svoboda K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Na tom pražském mostě Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Bohuslav KuličKarel Lier Ma: Otakar Košťál St: Miroslav Hájek Zv: Dobroslav Šrámek Op: Libřický Josef /technický por./Šafr E. /vojenský por./ H: Antonín Klimša (předák vysoké pece Halfar), Jiří Kostka (Polák ing.Liberta, alias tavič Svo), Adolf Král (struskař Robert Kuča), Čeněk Rábl (tavič Grygar), Zdeněk Grygar (hutník Greč), Soběslav Křivda (elektromechanik Ludvíček), František Vyplel (Klapetek), Štěpán Gorniesiewicz (tavič Vantuch), Inocenc Březina (tesař stryk Kocur), Augustin Lanča (stryk Anzelm), Josef Brus (elektrikář Lacek), Jana Kalášková (Hanka, Kučova žena), Nelly Gaierová (kantýnská Apolenka, Grečova žena), Jindřich Vicherek (závodní stráž Černý), František Šlégr (vrchní zemský rada), Rudolf Široký (ing.Hejnych), Miloslav Holub (ing.Botur), František Klika (německý ředitel), Jaromír Krejčí (plukovník von Staupe), Adolf Kaštovský (minér Johann Kurka), Břetislav Lanča (Gavela), Pavel Nozar (gestapák), Blažej Jiříkovský (Výtisk), Rudolf Grudněvič (luftschutzák), Marie Palečková (německá sekretářka Piskáčková), Václav Lohniský Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 04.08.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Poslední dny druhé světové války ve Vítkovických železárnách. Fanatičtí Němci stále uvažují o zvýšení výroby, zatímco Češi, vedeni členem komunistické strany Halfarem a inženýrem Hejnychem, usilují o její zpomalení. Při jednom z četných náletů je zasažena Halfarova pec. Dělníci jsou rádi, že pec nebude pracovat pro Němce a rozejdou se domů. Jen Halfar s Hejnychem už myslí na budoucnost a pustí se do opravy. Mezi dělníky, utíkajícími z továrny, je i struskař Kuča, který má v nedaleké vsi těhotnou ženu. Když se však dozví, že Němci chtějí vyhodit do povětří vysoké pece, ihned běží varovat své druhy. Dělníkům se tak podaří zabránit zničení pecí. K městu se blíží fronta, Němci utíkají a zakrátko obyvatelé Vítkovic vítají Rudou armádu. Halfar ihned dává dohromady partu, aby opravila rozbitou pec. S nadšením mu pomáhá mladý elektromechanik Ludvíček. Jeho život však ukončí poslední výstřel skrývajících se německých vojáků.
   The last days of the Second World War in the Vítkovice ironworks. The fanatical Germans are still considering an increase in production while the Czechs, led by Communist party member Halfar and engineer Hejnych, try to slow it down. Halfar's furnace is hit during one of the numerous air raids. The workers are glad that the furnace will no longer work for the Germans and they go home. Halfar and Hejnych are the only ones thinking of the future and they start to repair it. Among the workers rushing off home from the factory is the slag-worker Kuča whose wife is pregnant in their home in a nearby village. When he discovers, however, that the Germans intend to blow up the high furnaces, he runs back immediately to warn his companions. The workers are thus able to prevent the destruction of the furnaces. The front is approaching the town, the Germans are fleeing and soon the inhabitants of Vítkovice are able to welcome the Red Army. Halfar immediately puts together a group of men to repair the damaged furnace. The young electrician Ludvíček is glad to do his share. He is, however, killed by the last shot fired by hidden German soldiers.