Poslední mohykán  (Last of the Mohicans,The - KA)
R: Vladimír Slavínský V: Československý státní film, 1947 Sk: Feix Karel VV: Bohumil Šmída N: divadelní hra Poslední muž S: Jaroslav MottlJosef Hlaváč K: Josef Střecha DK: Jaromír Holpuch AK: Jiří Tarantík Hu: Miloš Smatek; archivní – Bernhard Flies: převzatá Ukolébavka /Schlafe, mein Prinzchen/ Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Karel ŠkvorMiroslav Pelc Kost: František MádlMarie MaláFrantišek Zapletal Ma: Linhart Josef (3)Jan ŠtětinaVladimír Petřina St: Josef Dobřichovský Zv: Stanislav Vondraš H: Jaroslav Marvan (Bořivoj Kohout/Jaroslav, Bořivojův), Meda Valentová (Kohoutová, Bořivojova žena), Soňa Červená (Helena, Bořivojova dcera), Dagmar Frýbortová (Zdeňka, Bořivojova dcera), Jaroslav Mareš (Jaroslav, Bořivojův syn), Eman Fiala (Antonín, Bořivojův pomocník), František Hanus (ing.Karel Bečvář, Zdeňčin snoubene), Oldřich Slaný (dr.Marek, Helenin snoubenec), Blažena Slavíčková (služebná Baruška), Jaroslav Seník (profesor), Ota Motyčka (ošetřovatel Petr), Erik Zámiš (simulant Viktor), Bedřich Vrbský (ředitel cirkusu), Alena Kreuzmannová (Tonča Vacková), Josef Chvalina (zřízenec cirkusu), František Stach (lékař v sanatoriu), Antonín Jirsa (zřízenec v sanatoriu), F.X. Mlejnek (zřízenec v sanatoriu), Valja Petrová (žena se psem), Olga Příhodová (žena s kočkou), Václav Landa (krotitel šelem), Václav Trégl (zřízenec v cirkuse), Josef Steigl (kočí), Jindra Hermanová (žena ve vlaku), Jan S. Kolár (aukcionář), Karel Effa (přihazovatel), Bohumil Paris (biletář v cirkusu), Rudolf Hrušínský (návštěvník u starožitníka), Miloš Vavruška (muž na plaveckém stadionu), František Pozner (člen spolku pro ochranu zvířat), Rudolf Princ (jednatel spolku), Jiří Vondrovič (člen výboru spolku), Karel Šebesta (mladík na plaveckém stadionu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 05.09.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Starožitník Bořivoj Kohout si velice zakládá na tom, jak přísně vede svou ženu i děti - dvě dcery a syna. Nápadník dcery Zdeňky ing. Bečvář chce jeho krutovládu překonat a tak pomoci všem v rodině ke klidnějšímu životu a sobě ke sňatku se Zdeňkou. Musí vynaložit mnoho úsilí, aby se mu to podařilo. Mezitím se chce Jaroslav, bratr Bořivoje Kohouta, usmířit se svým zásadovým bratrem a rozjede se za ním do Prahy. Bořivoj se snaží překazit v cirkusu produkci krotitele lvů. Jako předseda spolku pro ochranu zvířat ji pokládá za týrání. Je odvezen do nervového sanatoria, neboť nikdo nevěří, že by takto mohl jednat zdravý člověk. Ing. Bečvář se spojí s Jaroslavem Kohoutem, aby dostal Bořivoje z ústavu. Cenou za tuto pomoc je výměna rolí - místo Bořivoje zůstane v ústavu Jaroslav a Bořivoj, který je bratrovi k nerozeznání podoben, se vrátí domů jako Jaroslav. Záměna umožní Bořivojovi poznat pravý stav v rodině i názor manželky a dětí na jeho tyranské chování. Toto poznání ho vyléčí z diktátorského jednání a do rodiny se vrátí klid a vzájemné porozumění.
   The antiquarian Bořivoj Kohout puts great effort into keeping his wife and children - two daughters and a son - under strict control. His daughter Zdeňka's suitor Bečvář intends to conquer his tyranny and thus help the family towards a more peaceful life and pave the way towards his marriage to Zdeňka. For him to succeed requires a lot of painstaking work. Meanwhile, Bořivoj Kohout's brother Jaroslav wants to appease his principled brother and travels to Prague to see him. At the circus Bořivoj tries to stop a production being organized by the lion-tamers. As the chairman of an association for the protection of animals he wants to put an end to such maltreatment. He is taken to a hospital for nervous disorders since no-one believes that a healthy person could act the way he does. Bečvář contacts Jaroslav Kohout and they try to have Bořivoj released from the institution. The price for this help is an exchange of role - Jaroslav remains in the hospital instead of Bořivoj, and Bořivoj, who looks identical to his brother, returns home as Jaroslav. This change of identity enables Bořivoj to discover the true situation in his family and the views of his wife and children on his tyrannical behaviour. This recognition cures him of his dictatorial ways, and peace and mutual understanding