Posel úsvitu  (Herald of Dawn,The - KA)
R: Václav Krška V: Československý státní film, 1950 Sk: Vávra Otakar VV: Rudolf FenclJaroslav Niklas N: román Pára v hrnci S: Václav KrškaJaroslav Klíma AR: Vladimíra ČečetkováJaroslav Beránek K: Ferdinand Pečenka DK: Stanislav Kautský AK: Jaroslav Slanina Hu: František Škvor; archivní – píseň To jsem rád, to jsem rád Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: J.O. Martin Arch: Karel Škvor Kost: Fernand Vácha Ma: Josef KobíkAnežka KunováVáclav Krolop St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš Op: Rott František ing. /hist.techn./J.M. Gottlieb H: Vladimír Ráž (vynálezce a mechanik Josef Božek), Hana Kavalírová (Josefina Longová, později Božkova), Jiří Plachý (prof.František Gerstner,řed.polyte), Jiřina Steimarová (Gerstnerová žena), Zdeněk Kampf (student Tony, syn Gerstnerových), Vladimír Hlavatý (profesor Josef Havle), Deyl Rudolf st. (purkrabí Wallis), Marta Májová (Wallisová, žena purkrabího), Saša Rašilov (policejní prezident Czech), Marie Glázrová (hraběnka Clam-Martinicová), Eduard Kohout (hrabě Clam-Martinic), František Kreuzmann (arcibiskup Salm ze Salmů), Jiří Dohnal (hrabě Buquoy), Bedřich Karen (majitel továrny na sukno Alois Kno), Růžena Šlemrová (Knoppova žena), Jaroslav Vojta (kolářský mistr Václav Svoboda), Jarmila Kurandová (Svobodová, kolářova žena), Václav Švorc (Václav, syn Svobodových), Stanislav Fišer (Prokůpek, syn Svobodových jako mla), Zdeněk Řehoř (Prokůpek, syn Svobodových jako dos), J.O. Martin (forman Zachariáš), František Kovářík (hodinář Heinrich), Otto Čermák (Kramerius), Karel Jelínek (purkrabí hrabě Kolowrat), Věra Matějová (hraběnka Kolowratová), Jiří Steimar (hodinář Dietrich), Eman Fiala (zřízenec na polytechnice Brdéčko), Růžena Gottliebová (jeptiška), František Filipovský (úředník v zastavárně), Felix le Breux (správce Wimmer), Antonín Holzinger (lékař), Miloš Kopecký (lékař Held), František Marek (muž na shromáždění), Josef Kotapiš (pracovník u Knoppa), Alois Dvorský (dělník u Knoppa Anton Hýbl), Božena Helclová (dáma na produkci), Blažena Slavíčková (dáma na produkci), Antonín Kandert (hrabě Šternberk), Karel Dostal (primátor), Josef Příhoda (starý voják), František Miroslav Doubrava (student), Václav Švec (dozorce u Knoppa), Vojta Plachý-Tůma (majitel přádelny), Karel Linc (student), Vladimír Hrubý (sluha u Clam-Martiniců), Richard Záhorský (páter Bartolomeo), Jiří Kodet (malý hrabě Karel Jan Clam-Martinic), Zdeněk Šavrda (dělník u Knoppa), Hynek Němec (revoltující dělník u Knoppa), Antonín Soukup (muž na slavnosti), Vilém Besser (dělník u Knoppa), Jiří Lír (úředník u Knoppa), Rudolf Pellar (dělník u Knoppa), Radslav Kinský Spol: Oldřich Bosák Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 28.09.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Hodinářský mistr Josef Božek uvádí na královéhradecké věži do chodu nejpřesnější a největší hodiny rakouského mocnářství. Přitom se rozpomíná na svůj život, v němž byly radostné chvíle, ale také četná zklamání a smutky. Po svém příchodu do Prahy roku 1805 měl technicky nadaný mladík, posedlý novými vynálezy, úspěch se svým postřihovacím strojkem, i když později s lítostí pozoroval odpor dělníků ke stroji, který jim vzal práci. Invalidovi Svobodovi sestrojil Božek protézu ruky. Oženil se s milovanou Josefinkou. Nepodařilo se mu však vystudovat polytechniku. Zabránil mu v tom povýšený ředitel této instituce Gerstner. Neuspěl také ve službách Clam-Martinice jako vychovatel. Naděje mu svitla po seznámení s hrabětem Buquoyem, který mu umožnil poznat dobře Wattův parní stroj. Potom začal Božek pracovat na voze, hnaném parou. Po měsících vyčerpávající práce a zadlužení se jeho vůz rozjel. Na veřejné produkci se ve voze projel jako první purkrabí. Hned po něm svezl Božek svou Josefinku, což šlechtické obecenstvo pobouřilo. Když však vůz nešťastnou náhodou přejel psíka jedné z dam, vznikla panika a bylo po slávě a úspěchu. Božek už pak nemohl nikdy pokračovat v práci na svých vynálezech.
   Master clockmaker Josef Božek installs a new clock in the main tower in Hradec Králové - the largest and most precise clock in the Austrian monarchy. As he does so, he looks back on his life with its moments of joy, but also disappointments and sorrow. After his arrival in Prague in 1805 the technically proficient young man, obsessed with new inventions, was successful with his cutting machine, even though he looked on with regret as the workers criticized him for taking work away from them. Božek also constructed an artificial hand for the invalid Svoboda. He married his beloved Josefinka. He was subsequently unable to complete his studies at the polytechnic, prevented from doing so by the arrogant director of that institution, Gerstner. He was also unsuccessful as a tutor in the services of Count Clam-Martinic. His hopes were revived after meeting Count Buquoy, through whose mediation he was able to become well acquainted with Watt's steam engine. Then Božek began to devise a vehicle driven by steam. After months of exhausting work and debts his machine set off. The burgrave was the first passenger to ride in it in public. Immediately afterwards he allowed his Josefinka to travel in it which enraged members of the nobility. When the machine accidently ran over a lapdog belongin