Pohádka o kouzelné píšťalce  (Tale about the Magic Whistle)
R: Vlasta Janečková V: Studio FAMU, 1958 VV: Miroslava Jasná S: Vlasta Janečková AR: Hynek Bočan K: Jaroslav Choleva AK: Jiří Šámal Hu: Wiliam Bukový Arch: Luděk Škuta Ma: Karel Holek St: Ljuljana Lorencová H: Jaroslav Bloch (Honzík), Roman Urban (Tonda), Eva Svobodová (šatnářka v divadle/čarodějnice ve), Arnošt Faltýnek (školník), Karel KocourekJaroslav CmíralMiroslav Krippner Spol: Zeman Bořivoj /režie/ (pedagogické vedení), Novotný Vladimír /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Malý Honzík sleduje v divadle s ostatními dětmi loutkovou pohádku. Po představení všichni odejdou, jenom Honzík se vydá do zákulisí. Najde tam kouzelnou píšťalku z pohádky a na chvíli si ji "půjčí". Píšťalka plní chlapcova přání. Opraví mu rozbitý hrneček i houpacího koně. Honzík se vypraví do pražských ulic. Vykouzleným šlapacím autíčkem jede naproti ke škole kamarádu Tondovi a spolu pak jdou na hřiště. Na kolotoči je plno a tak si Honzík přeje, aby všichni návštěvníci zmizeli. Aby kolotoč fungoval, musí se však vrátit pán, který ho obsluhoval. Ten oba kluky vozí a odmítne zastavit, i když už chtějí domů. Honzík se i s kamarádem odčaruje do lesa. Tam se však chlapci nepohodnou a Honzík nechá přítele zmizet. Vzápětí se ztratí i kouzelná píšťalka, kterou začal Honzík ubližovat lidem. Chlapec se rozpláče, když s ním zacloumá čarodějnice. Ta se však změní v laskavou šatnářku, která Honzíka budí ze snu v opuštěném hledišti divadla.
   Young Honzík is watching a puppet fairytale with other children at the theatre. When it ends, everyone leaves except Honzík who takes a look backstage. There he finds the magic whistle from the fairytale and he "borrows" it for a while. The whistle fulfils the boy's wishes. It mends his broken mug and rocking horse. Honzík sets off into the streets of Prague. Driving a toy car which he had magicked up, Honzík goes to meet his friend Tonda at school and they make for the playground. The roundabout is full so Honzík makes everyone on it disappear. For the roundabout to work, he has to conjure up the attendant once more. He sets the roundabout going and refuses to stop it, even though the boys want to go home. Honzík uses magic to make himself and his friend disappear off into the woods. There the two friends fall out with each other and Honzík has his friend disappear. Then he suddenly loses the magic whistle which he is now using to mistreat people. The boy begins to cry when a witch appears and starts to tug at him. She then turns into the kind cloakroom attendant who wakes him up from his dream in the now deserted auditorium.