Poesie pouti  (Poetry of the Fair,The)
R: Hugo Huška V: KF Praha, 1948 VV: František Utěšil S: Hugo Huška K: Bohumil Vích St: Jiřina Lukešová kom: Josef Chvalina H: Josef Kemr (student Josef Kemr), Josef Chvalina (básník Josef Chvalina), Květa Vlachová (dívka Květa Vlachová), Carlini (kouzelník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Čs.filmová společnost © Národní filmový archiv 
 
   Davem lidí na pouti se proplétají dva muži. Veselý student si najde hned dívku a užívá si spolu s ní různých atrakcí. Básník zasmušile sní o krásné voskové panně z panoptika. Nakonec jsou osamělí oba. Dívka studentovi zmizela v jedné z maringotek.
   Two men thread their way through the crowd at the fairground, a student and a poet. The merry student immediately finds a girl and they spend their time trying out all the various attractions. The poet sorrowfully dreams about the beautiful wax doll at the wax museum. In the end both men are left on their own. The student's female companion disappears into one of the caravans.