Podobizna  (Portrait,The - KA)
R: Jiří Slavíček V: Československý státní film, 1947 Sk: Frič - Reimann VV: Václav Dražil N: povídka Podobizna S: František Vlček K: Jan Roth DK: Vladimír Novotný AK: Josef Pechar Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Jan Zázvorka Výtv: Josef Liesler Kost: Josef Liesler Ma: Josef Kobík St: Jan Kohout Zv: Miloslav Hůrka Op: Poche Emanuel PhDr. H: Otomar Krejča (Šimon Jordán/Štěpán, Šimonův syn), Luba Skořepová (Martina Jordánová, Šimonova dcera), Vladimír Šmeral (malíř Roman), Ladislav Kulhánek (profesor Mikuláš), Karel Dostal (lichvář Chazaj), Deyl Rudolf ml. (Jáchym), Felix le Breux (novinář Marcel Bernard), Růžena Šlemrová (Viktorová), Ludmila Píchová (Líza, dcera Viktorové), Emil Bolek (podnikatel Viktor), František Holar (Žemblovský), Viktor Očásek (obchodník s obrazy), Bohumil Machník (domácí), Vladimír Hlavatý (čtvrtní), Jiří Těšík (husarský poručík), Hrušínský Rudolf st. (hejtman), Marie Nademlejnská (bába u Chazaje), Břetislav Hrstka (Kalínský), Robert Morávek (dražitel), Karel Hynek (zapisovatel), Jan S. Kolár (místodržitelský rada Ryvola), Bohuslav Kupšovský (číšník), Arnošt Mirský (sluha z obchodu), Marta Májová (dáma), Gabriel Hart (muž s dámou), Milada Smolíková (žena v Romanově ateliéru), Emanuel Hříbal (muž v Romanově ateliéru), Bohumil Švarc (přítel Žemblovského), Arno Velecký (důstojník), Blažena Slavíčková (zákaznice v Romanově ateliéru), Jan W. Speerger (dražitel), Jaroslav Orlický (dražitel), Antonín Soukup (dražitel), Dagmar Toužimská (přítelkyně), Zora Božinová (přítelkyně), Ludmila Burešová (květinářka) Spol: Jaroslav Mach Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 09.01.1948 © Národní filmový archiv 
 
   Lichváře Chazaje se lidé bojí a jsou přesvědčeni, že je nositelem zla. Chazaj jednoho dne navštíví chudého malíře Šimona Jordána a požádá o namalování svého portrétu. Šimon svolí, ale jak postupuje práce na obraze, propadá hrůzným představám a nakonec spáchá sebevraždu. Portrét je jako živý a Chazaj je s ním spokojen. Po Chazajově smrti mění obraz majitele a všem přinese neštěstí. Poslední obětí je mladý malíř Roman, který Chazajovu podobiznu koupí v bazaru. V jejím rámu najde poklad a začne si dobře žít. Pohodlný život se mu natolik zalíbí, že se odvrátí od uměleckých cílů a stane se malířem módních kýčů. Opustí i svou nevěstu Martinu, dceru Šimona Jordána. Šimonův syn Štěpán po návratu z Paříže bojuje za čistotu umění. Maluje výtečné obrazy, které ze závisti skupuje Roman, který už sám nedokáže dobře malovat. Na každém kroku ho provázejí Chazajovy oči. Nakonec se uzavře ve svém domě a v záchvatu šílenství zničí Štěpánovy obrazy. Ze šílenství ho vysvobodí smrt. Romanova pozůstalost, včetně Chazajova portrétu, je dána do dražby. Starý Štěpánův profesor, který ví o neblahém vlivu podobizny, žádá její zničení. Ale ta záhadně zmizí a zlo zůstává na světě.
   People are afraid of the usurer Chazaj and are convinced that he is the bearer of evil. One day Chazaj pays a visit to the poor artist Šimon Jordán and asks him to paint his portrait. Šimon agrees but as he progresses with the work his mind conjures up terrible thoughts and in the end he commits suicide. The portrait looks lifelike and Chazaj is content with the results. After Chazaj's death the picture changes hands and brings misfortune to all who own it. The last victim is the young painter Roman who buys Chazaj's portrait in a bazaar. He finds a treasure in the frame and begins to live well off it. The comfortable life suits him so well that he rejects his original artistic aims and becomes a painter of fashionable kitsch. He also abandons his fiancée Martina, the daughter of Šimon Jordán. After returning from Paris Šimon's son Štěpán decides to fight to help preserve purity in art. He paints excellent works which Roman enviously buys up, himself no longer able to paint with much distinction. Chazaj's eyes follow him wherever he goes. He finally locks himself in his house and, in a fit of madness, destroys Štěpán's paintings. Death frees him from his madness. Roman's estate, including the portrait of Chazaj, is put up for auction. Štěpán's old professor, who knows about the e