Po noci den  (Day Comes After Night - KA)
R: Jaroslav Mach V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: František Sandr N: Ema Řezáčová S: Ema Řezáčová TS: Jaroslav Mach AR: Eliška ŠindelářováJiří Jungwirth K: Josef Střecha AK: Vojtěch Kuthan Hu: Štěpán Lucký; archivní – píseň Teče voda, vodička, píseň Na tej záblacké hrázi, píseň Jindy sedlák býval Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: sbor Arch: Karel ŠkvorČerný Karel (architekt) Kost: Vojtěch TittelbachMarie TittelbachováMarie JindrováFrantišek Sadílek Ma: Otakar KošťálMiloslav KoubekRůžena Plašilová St: Jiřina Lukešová Zv: František Fabián H: Marie Vášová (brigádnice Karla Tolarová), Soběslav Sejk (předseda JZD Josef Drátek), Marie Glázrová (Růžena, Drátkova žena), Vlasta Chramostová (krmička Fanynka Lešťáková), Ladislav Pešek (Jouza Lešťák, Fanynčin muž), Jaroslav Vojta (družstevník a předseda KSČ Antonín), Marie Nademlejnská (Marie, Vávrova žena), Marcela Martínková (Jiřina, dcera Vávrových), František Kreuzmann (sedlák Josef Sláma), Libuše Pešková (Anna, Slámova sestra), Josef Beyvl (družstevník František Krompík), Věra Kalendová (Běta, Krompíkova žena), Antonín Šůra (Jarda, syn Krompíkových), Ivana Dvořáková (Janička, dcera Drátkových), Hana Šrámková (Jiřinina kamarádka Vlasta), Jiřina Jirásková (Jiřinina kamarádka), Oldřich Musil (montér STS), Vladimír Jedenáctík (družstevník), Emil Bolek (družstevník, člen výboru), Marie Marešová (klepna), Svatopluk Skládal (traktorista), Karel Pavlík (hostinský), Alena Jančaříková (venkovské děvče), Slávka Rosenbergová (družstevnice), Eva Řepíková (venkovské děvče), Jiřina Součková Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 02.03.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Do malé jihočeské vesnice Běšic přijíždí na brigádu dělnice Karla Tolarová. Bydlí u předsedy družstva Drátka, jehož přecitlivělá těhotná žena tropí neustále svému manželovi žárlivé scény. Karla si brzy všimne neutěšené atmosféry ve vesnici. Kdysi nejbohatší sedlák Sláma úmyslně rozšiřuje zprávy o blížící se válce a velká část obyvatel je ochromena strachem. Slámovi pomáhá v rozvratné činnosti Jouza Lešťák, který by se kvůli majetku rád oženil se Slámovou sestrou a neváhá kvůli tomu ohrožovat na životě svoji invalidní ženu Fanynku. Karla je přímá žena a i když často naráží na nedůvěru vesničanů, postupně ovlivní život ve vsi. Družstevníci, kteří marně čekají na mechanizaci z traktorové stanice, začnou sklízet přezrálé obilí kosami. Vzchopí se také Drátek, který kvůli hádkám se ženou ztratil ve vsi autoritu. Růžena Drátková se po Karlině domluvě stane manželovi oporou. V otevřeném sporu Slámy a Tolarové se vesničané postaví jednoznačně za Karlu a sedlák tak ztratí svůj vliv.
   The female worker Karla Tolarová arrives in the small South Bohemian village of Běšice at the start of her temporary voluntary work. She is staying with the chairman of the cooperative Drátek whose over-sensitive pregnant wife keeps making jealous scenes. Karla soon notices a gloomy atmosphere in the village. Sláma, once the wealthiest farmer in the village, deliberately spreads rumours of approaching war and most of the inhabitants are struck with fear. Sláma is helped in his subversive activities by Jouza Lešťák who wants to marry Sláma's sister and get his hands on her property; in doing so he does not worry about endangering the life of his invalid wife Fanynka. Karla is a sincere woman and, even though she often has to face the mistrust of the inhabitants, she gradually influences life in the village. The cooperative farmers, vainly waiting for the mechanization of the tractor station, start harvesting the over-ripe corn with scythes themselves. Drátek also pulls himself together after losing authority in the village as a result of arguments with his wife. After talking with Karla, Růžena Drátková learns to support her husband. In an open dispute between Sláma and Tolarová the villagers side unanimously with the Karla and the farmer thus loses his influence.