Pionýrská abeceda  (Pioneers's ABC)
R: Karel Baroch V: KF Praha, 1949 VV: František Utěšil N: Norbert Frýd S: Karel Baroch AR: Jaroslav Sucharda K: Jiří Bronec AK: Jan Čuřík Hu: Miloš Smatek; archivní – Miloš Smatek: píseň Pionýrská abeceda Nahr: FISYO, Dětský rozhlasový sbor Dir: Milivoj UzelacBohumil Kulínský Zp: Dětský rozhlasový sbor Arch: Miroslav Pelc Kost: Slávka Tišnovská Ma: Karel HolekRůžena Rousová St: Jiřina Lukešová Zv: Josef ZavadilJaroslav Šlingr Op: Anna Stallichová H: Eva Karelová (učitelka), Bohuš Hradil (básník), Zdenka Barochová (Zdenička), žáci 5.a 6.Národní výzkumné školy (žáci/písmenka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Učitelka vypráví dětem ve škole příběh o básníkovi, který chce složit pro pionýry písničku. Práce se mu však nedaří, je nastydlý a unavený, a jde proto raději spát. Na plátně ožije svět písmenek z básníkova psacího stroje, která jsou představována žáky. Mezi velikými předměty na básníkově stole se pohybují oživlá písmenka, která se snaží dát dohromady text nové písně. Tlustý chlapeček, písmeno O, je však líný a odmítne spolupracovat. Ostatní se nejprve pokusí bez něj obejít, ale slovo pionýr se bez O nedá napsat. Lelkující chlapec z nepozornosti spadne se stolu do odpadkového koše. Ostatní písmenka mu pomohou z nesnází a on se pak k nim ochotně připojí. Vytvoří společně písničku, kterou si pionýři nakonec zazpívají.
   A teacher tells the school children a story about a poet who wants to write a song for the pioneers. His work does not go well, however, he has caught a cold, he is tired and decides to go to bed. The letters from the poet's typewriter come to life and are acted by the pupils. Some of the animated letters move around among the large objects on the poet's desk, trying to put together the text for the new song. A fat boy, the letter O, is lazy, however, and refuses to cooperate. The others try to continue without him but the word "pioneer" cannot be written without him. In his carelessness, the lethargic boy falls from the table into the waste paper bin. The other letters help him overcome his difficulties and he is thus glad to rejoin his friends. Together the letters form a song which the pioneers then perform.