Pionýr  (Pioneer,The)
R: Miloš Wasserbauer V: SPVF Brno, 1951 VV: Milan Hachla N: Svatopluk HauserRudolf Obdržálek S: Svatopluk HauserRudolf Obdržálek K: Bedřich Jurda Hu: archivní – píseň Píseň pionýrů Zp: sbor dětský St: Vlasta Plotěná Zv: František Strangmüller kom: Eva Kubešová H: Oldřich Lukeš (traktorista Mareček), Valerie Kaplanová (Zárubová), Rudolf Jurda (učitel), Zlatko FormánekRenáta KurfürstováPavel Kurfürst Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Žák páté třídy Jirka Záruba je nepořádný, špatně se učí a také kvůli němu nevyhraje jeho třída soutěž ve sběru papíru. Děti se na něj zlobí. Učitel jim ale doporučí, aby si jako pionýři vzali svého spolužáka na starost. Jirka si uvědomí své chyby, zvláště, když maminka onemocní a on zjistí, kolik práce má s ním a jeho sourozenci. Obalí si knihy, pomáhá mamince v domácí práci a ochotně se učí se svými spolužáky. Nakonec se z něj stane vzorný pionýr.
   Fifth-grader Jirka Záruba is unruly, he does not do his homework properly and, because of him, his class loses the competition to collect the most waste paper. The children are angry with him. The teacher, however, advises them as pioneers to take their fellow pupil under their wing. Jirka is made aware of his mistakes, particularly when his mother falls ill and he realizes how much work she has with both him and his brothers and sisters. He covers his books, helps his mother with the housework and is eager to study with his classmates. He finally becomes an exemplary pioneer.