Pekař Jan Marhoul  (Jan Marhoul the Baker)
R: Jaromír Vašta V: Studio FAMU, 1953 N: román Pekař Jan Marhoul S: Jaromír Vašta K: Kraus Jan (kamera) H: Vladimír Hlavatý (pekař Marhoul), Marie Vášová (Josefína), Josef Beyvl (mlynář), Václav Wasserman (mrtvý František) Spol: Wasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Stallich Jan /kamera/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   V pekárně leží v rakvi mrtvý pekařský pomocník František. Hrabivý mlynář se nestydí prohledat jeho věci a ukrást sáček s penězi. Pekaři Marhoulovi oznámí, že už nového pomocníka nepřijme. Do té doby tichý a smířlivý pekař se však vzepře a vyčte mlynáři jeho lakotu a zlé zacházení. Potom se rozhodne ze mlýna odejít i když ho služka Josefína varuje před nejistou budoucností.
   The baker's assistant František is lying dead in a coffin on the baker's premises. The avaricious miller is not ashamed to rifle through his things and he steals a bag of money. He announces to Marhoul the baker that he will not be taking on a new assistant. The baker, until now a silent and appeasing man, suddenly comes out of himself and accuses the miller of miserliness and bad conduct. He then decides to leave the mill, even though the servant Josefína warns him of his uncertain future.