Páté oddělení  (Fifth Division,The - KA)
R: Jindřich Polák V: Filmové studio Barrandov, 1960 Sk: Šebor - Bor VV: Václav Rouha N: Václav SklenářJiří HanibalVladimír NeprašLuděk Staněk S: Václav SklenářJiří HanibalVladimír NeprašLuděk Staněk TS: Jindřich Polák PR: František Matoušek AR: Eva MičulkováPavel Horák K: Jan Čuřík AK: Jan Němeček Hu: Evžen Illín; archivní Nahr: FISYO, Orchestr Karla Krautgartnera Dir: František Belfín Arch: Milan Nejedlý Kost: Dimitrij KadrnožkaBarbora AdolfováFrantišek Kauler Ma: Miloslav KoubekRůžena Plašilová St: Josef Dobřichovský Zv: František Fabián Op: Vladimír Stárek H: Radovan Lukavský (inženýr Jan Šimek), Jiří Vršťala (špion Rudolf Karlík alias Pilař), Jaroslav Rozsíval (kapitán StB Václav Mrázek), Jaroslav Mareš (poručík StB Karel Jonáš), Naděžda Gajerová (Marta, Šimkova žena), Eva Šenková (prodavačka v bufetu Linhartová), Robert Vrchota (řidič Stanislav Heran), Oldřich Vykypěl (kapitán Pecha, náčelník StB v Ústí), František Löring (Lange, příslušník výcvikového tábo), Lubomír Lipský (inženýr Knapeš), Josef Beyvl (soused Doležal), Josef Koza (příslušník StB Benda), Miloš Willig (příslušník StB Kučera), Jaroslav Cmíral (příslušník StB Sedlák), Sylva Daníčková (průvodkyně), Richard Falbr (instruktor), Vladimír Hrubý (řidič sanitky), Dagmar Kofroňová (radistka), Adolf Král (příslušník StB Valenta), Ota Motyčka (vrátný v nemocnici), Miloslav Holub (inženýr Hůrka), František Suk (vedoucí kina), Bohumil Švarc (příslušník VB na motocyklu), Václav Švec (vrátný v garážích), Věra Tichánková (Doležalová), Bohumil Křížek (lékař v porodnici), Jan Cmíral (doručovatel), František Hanus (dr.Poštolka, pracovník podniku KOV), Rudolf Horák (příslušník StB Novák), Bohuš Hradil (Šulc), Heinz Hübner (Němec), Ferdinand Krůta (příslušník StB) Spol: Jiří Hlupý Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.01.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Americká špionážní centrála umístěná v Západním Německu má zájem o informace týkající se československých obchodních aktivit na Středním východě. Agent Rudolf Karlík vytváří v Praze síť svých spolupracovníků. Pro vysílání zpráv do zahraničí se snaží získat bývalého přítele Šimka, který pracoval na vojně jako radista. Inženýr Jan Šimek, který žije a pracuje v Ústí nad Labem, právě odvezl manželku do porodnice. Karlíkova návštěva ho zaskočí a spolupráci s ním odmítne. Kdysi však finančně pomohl Karlíkovi k emigraci a ten toho nyní využije k vydírání. Šimek změnil dávno své názory, ale teď je donucen odvysílat Karlíkovy zprávy. Kontrarozvědka začne novou vysílačku hledat. Šimek se však sám rozhodne všechno ohlásit Státní bezpečnosti. Souhlasí s tím, že bude dál vysílat, aby mohla být vypátrána celá síť. Pracovníci 5. oddělení ministerstva vnitra připraví past, do které postupně spadne Karlík i jeho spolupracovníci. Je zatčen i pracovník zahraničního obchodu, který zprávy poskytoval. Inženýr Šimek a jeho mladá žena teď mohou v klidu vychovávat svého novorozeného synka.
   The American spy headquarters in West Germany are interested in information concerning Czechoslovak commercial activities in the Middle East. Agent Rudolf Karlík is forming a network of local agents in Prague. He tries to get his former friend Šimek, who served as a radio operator in the army, to work for him transmitting reports abroad. Engineer Jan Šimek, who lives and works in Ústí nad Labem, has just taken his wife to the maternity hospital. Karlík's visit takes him unawares and he refuses to work for him. Šimek had once got hold of some finances to help Karlík emigrate and the latter is now using this to blackmail him. Šimek had long since changed his views but is now forced to send out Karlík's reports. Counter-intelligence services start to seek out the transmitter. Šimek, however, decides to tell the secret police everything. He agrees to continue transmitting so that the entire network can be tracked down. Employees at the Fifth Division of the Interior Ministry prepare a trap which gradually brings Karlík and his colleagues out into the open. He is arrested along with a foreign trade employee who had been providing the reports. Engineer Šimek and his young wife are left to care for their new-born son in peace.