Parohy  (Antlers,the - KA)
R: František SádekAlfréd Radok V: Československý státní film, 1947 Sk: Reimann Zdeněk M. VV: Eduard Šimáček N: Mirko Pašek S: Mirko Pašek K: Karel Degl AK: Václav Pazderník Hu: Julius Kalaš; archivní – píseň Jen krásné ženy jsou nevěrné, píseň To je ta láska Zp: Oldřich Dědekzpěváci pouliční Arch: Chrudoš Uher Kost: Jan Kropáček Ma: Karel Holek St: Jiřina Lukešová Zv: Miloslav Hůrka Op: Svoboda Josef (architekt)Jiří Brdečka H: Oldřich Nový (Viktorin), Sylva Langová (Zuzana, Viktorinova žena), Zdeňka Baldová (Zuzanina matka), Jára Kohout (Zuzanin otec Václav), Nelly Gaierová (věštkyně Sybila), Stanislav Neumann (Alfred, Sybilin manžel), Hana Šolcová (Elsa, Sybilina dcera), Jiří Plachý (seladon Edmond, Elsin milenec), Vladimír Řepa (tajný detektiv), Oldřich Dědek (zpěvák v šantánu), František Filipovský (reportér Hugo Peterka), Jana Mikulová (panská Cecílie), Jiří Pravda (Sybilin soused Emil Koks), Taťána Vavřincová (dáma u Kokse), Jiří Joran (malíř Rudolf Tatrmák), Bohuš Záhorský (Eman, Viktorinův přítel), František Paul (Karel, Viktorinův přítel), Deyl Rudolf ml. (Jára, Viktorinův přítel), František Holar (Franta, Viktorinův přítel), Antonín Kandert (předseda okultního spolku Onen svě), František Černý (číšník), Zdeněk Řehoř (úředník v dražbě), Václav Švec (zaměstnanec u dražitele), Antonín Holzinger (elegantní starý pán), Ella Nollová (domovnice), Zdena Zeithamlová (Eulalie, Alfredova přítelkyně), Ilja Hylas (zpěvák s mandolínou), Milka Balek-Brodská (dáma u věštkyně), Jaroslav Štercl (místopředseda společnosti Onen svě), Eman Fiala (materialista), Ludmila Burešová (prodavačka v módním salonu), Jiřina Bílá (Janetta, prodavačka v módním salon), Jan Kühnmund (baron u věštkyně), Oldřich Musil (dražitel), Karel Kalista (vrátný), Viktor Očásek (stařík), Karel Effa (inspicient), Olga Augustová (Sybilina klientka), Alois Dvorský (prodavač zbraní), Jan S. Kolár (majitel obchodu U města Paříže), Jindřich LázničkaOta MotyčkaOskar HákJana KoulováVojta Ivan (2)Libuše RogozováFrank Rose-Růžička Chor: Boris Milec Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 10.10.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Šťastně ženatý Viktorin vydraží omylem v aukční síni obrovské parohy. Když si je odnáší domů, potká na ulici přítele. Ten později se smíchem vypráví o Viktorinových parohách dalším přátelům, kteří však pochopí směšnou historku v jiném významu: domnívají se, že Viktorinovi je nevěrná jeho půvabná Zuzanka. Zpráva se šíří rychlostí blesku a oklikou se dostane k Viktorinovi. Viktorin pomluvě uvěří a začne se k manželce chovat velmi chladně. Zuzanka, překvapená změnou manželova chování, hledá pomoc u věštkyně Sybily. Sybila jí doporučí, aby vzbudila v manželovi žárlivost. Zuzance se rada osvědčí a zdrcený muž hledá pomoc rovněž u Sybily. Sybila mu navrhne stejnou léčbu. A tak se oba stále se milující manželé vzájemně podezírají z nevěry. Jejich trápení vyřeší až Viktorinův otec a Zuzančina matka. Vypraví se s dospělými dětmi za Sybilou a jako trest za její falešné věštby a problémy, které jim způsobila, jí celou věštírnu rozbijí na padrť.
   Happily married Viktorin unwittingly finds himself the new owner of a huge pair of antlers bought at auction. When he is carrying them home he meets a friend in the street. The friend then tells the funny story about Viktorin's antlers to other friends who, however, understand the joke's other connotations (antlers being a symbol of cuckoldry). They are taken to understand that Viktorin's beautiful wife Zuzanka is being unfaithful to him. The news spreads like wildfire and eventually finds its way back to Viktorin. Viktorin believes the gossip and starts behaving coldly towards his wife. Zuzanka, surprised by the change in her husband, seeks help from the fortune-teller Sybila. Sybila suggests that she makes her husband jealous. The advice works and the despondent husband also seeks help from Sybila. Sybila suggests the same remedy to him. And so both of them now suspect each other of infidelity, even though they still love each other. Their suffering finally ends with the intervention of Viktorin's father and Zuzanka's mother. They set off with their adult children to see Sybila and, as punishment for her false prophesies and the problems she caused, they destroy her oracle.