Pancho se žení  (Pancho's Wedding - KA)
R: Rudolf HrušínskýFrantišek Salzer V: Československá filmová společnost, 1946 Sk: Feix Karel VV: Jaroslav Niklas N: Rudolf Hrušínský S: Rudolf Hrušínský K: Ferdinand Pečenka Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Neklidná noc (Blues), Jiří Srnka: píseň Falešný hráč (Pomalý fox), Jiří Srnka: píseň Můj milý se mě nebojí (Passo-double), Jiří Srnka: píseň Hoďte mi růži (Serenáda a pomalý fox), Jiří Srnka: píseň Ranní blues, píseň Květinko má spanilá, píseň Já jsem z Kutné Hory T: František A. ElstnerK.M. Walló Zp: Václav IrmanovEla ŠárkováRudolf HrušínskýFrantišek Kreuzmannsbor Arch: Štěpán KopeckýChrudoš Uher Kost: Adolf Wenig St: Jiří Sobotka Zv: František Šindelář Op: František A. ElstnerWenig Jan /jazykový por./ H: Rudolf Hrušínský (Pancho Danilla), Vlasta Matulová (Rosita Rodrigues), Jindřich Plachta (Francisco Fernando Rodrigues,otec), Josef Kemr (Pedro Sanchez), Jarmila Májová-Svobodová (Pepita Rodrigues, Rositina matka), Eva Klenová (Mariana, Pedrova milenka), Saša Rašilov (starosta města), Miloš Nedbal (žalářník), František Kovářík (žalářník), František Klika (zástupce starosty), Anna Steimarová (Rositina teta Lucie), František Kreuzmann (náčelník lupičů Roberto Marasquino), Robert Vrchota (lupič Manuel Serano Pueblo Santo), Ela Šárková (milenka lupiče Manuela Juanita), Vítězslav Boček (lupič), Zdeněk Kampf (lupič), Josef Pehr (kapesní zloděj), Stanislav VyskočilBohumil Bezouška (lupič), Bohumil Machník (krčmář), Jarmila Kurandová (Pedrova matka Anabela), R.A. Strejka (strážný před vězením), Jaroslav Seník (lupič), Jan W. Speerger (lupič), Bolek Prchal (občan Marilly), Václav Irmanov (lupič s kytarou), Deyl Rudolf ml. (podomek), Vladimír Hlavatý (advokát), Jindra Hermanová (Španělka), Hrušínský Rudolf st. (Pedrův otec Bebino Sanchez), Alois Dvorský (pokladník), Emil Bolek (soused Sanchezových), Josef Kotapiš (občan při zatýkání Pancha), Antonín Jirsa (majitel ukradeného koně), Antonín Šolc (úředník banky), F.X. Mlejnek (klient banky), Jindřich Fiala (klient banky) Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 27.09.1946 © Národní filmový archiv 
 
   Rodrigues a Sanches kdysi zaslíbili své děti, Rositu a Pedra. Rodiny žijí daleko od sebe a proto se mladí lidé neznají. O sňatek, plánovaný otci, zájem nemají. Povolný Pedro se přesto vypraví s doporučujícím dopisem za nevěstou, rázná Rosita však před ním uteče. V hostinci pomůže Rosita mladíkovi Panchovi, který se dostal do sporu s náčelníkem banditů. Oba mladí lidé se do sebe na první pohled zamilují. Při útěku z města se Pancho setká s Pedrem a pozná v něm Rositina ženicha. Opije ho a vezme mu dopis. O ten ho však záhy ve vězení připraví lupič Manuel a sám se vypraví na námluvy. Před Rositinými rodiči se pak vydává za Pedra. Naštěstí přijíždí Pancho, za ním pravý Pedro a také šerif se svými jezdci, kteří stíhají Manuela. Domů se vrací také Rosita. Pancho požádá o Rositinu ruku, ale je odmítnut. Teprve, když šerif prozradí výši odměny, náležející Panchovi za dopadení Manuela, Rositini rodiče svolí. Osud odmění i nebohého Pedra. Ten při návratu objeví pod ukazatelem cesty dva pytle zlaťáků a může se oženit s milovanou Marianou.
   Rodrigues and Sanches once pledged that their children, Rosita and Pedro, would marry one day. The families live far away from one another, thus the young couple do not know each other. They are not interested in the marriage their fathers are planning. Even so, the submissive Pedro sets off to visit his bride with an introductory letter, however, the resolute Rosita runs away from him. In a pub Rosita comes to the aid of a young man called Pancho who finds himself in an argument with the leader of a gang of bandits. It is love at first sight. While fleeing the town Pancho comes across Pedro and realizes that he is Rosita's intended. He gets him drunk and takes the letter off him. He soon loses the letter again in jail when the robber Manuel takes it from him and goes off to court the girl in his stead. He pretends to be Pedro in front of Rosita's parents. Fortunately, Pancho arrives with the real Pedro, accompanied by the sheriff and his entourage on horseback, who capture Manuel. Rosita returns home. Pancho asks for Rosita's hand in marriage but is refused. Not until the sheriff informs them of the reward Pancho is to receive for capturing Manuel, Rosita's parents relent. Fate also rewards poor Pedro. On his return he finds two sacks of gold coins hidden under a road sign and i