Pan Habětín odchází  (Mr Habětín Is Leaving - KA)
R: Václav Gajer V: Československý státní film, 1949 Sk: Weiss Jiří VV: Ladislav Terš N: František A. Dvořák S: František A. Dvořák TS: Václav Gajer K: Václav Huňka Hu: Seidel Jan (hudba); archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Bohuslav Kulič St: Josef Dobřichovský Zv: Dobroslav Šrámek H: Jaroslav Raušer (továrník Leopold Habětín), Marie Brožová (Marie, Habětínova žena), Zdeněk Kampf (Vladimír, syn Habětínových), Deyl Rudolf ml. (foukač skla Josef Benetka), Josef Toman (dílovedoucí Jarda Zrucký), Otomar Krejča (inženýr Jaromír Sladký), Otto Čermák (lichvář Hýbl), František Klika (německý ředitel Jännicke), Felix le Breux (JUDr.Rypl), Eva Marie Kavanová (sekretářka Helena Dobiášová), František Šlégr (vrátný Mates), Vítězslav Boček (ředitel Karel Mlejnek), Jaroslav Šára (balič Šmejkal), Emil Bolek (domovník Rokos), Miloslav Holub (inženýr Havlík), Miloš Hájek (úředník), František Holar (foukač skla), Martin Raus (úředník), Radovan Lukavský (milicionář), Miroslav Svoboda (účetní Hanzal), Václav Kyzlink (foukač skla), Luba Skořepová (úřednice), Jiří Kostka (foukač Ladislav Pecháček), Stanislav Langer (německý zaměstnanec pracovního úřa), Hynek Němec (foukač skla), Stanislav Fišer (mladík natírající tabulku), Rudolf Princ (úředník Národní správy), František MarekAlena KautskáJarmil ŠkrdlantFerdinand Šafránek Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 28.10.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Pan Habětín v době hospodářské krize verbuje za provizi pracovní síly pro francouzské doly. Za takto vydělané peníze si krátce před válkou koupí od židovského majitele továrnu na výrobu chemického skla. Od prvních dnů okupace se chová loajálně k novým pánům a s dosazeným německým ředitelem vychází víc než dobře jak v továrně, tak v soukromém životě. Pro bezpečnost svého podniku nezaváhá ani před přímou kolaborací s Němci. Na jeho udání je zatčen foukač skla Benetka a inženýr Sladký, který je při potyčce s gestapem zastřelen. Němci však prohrávají na všech frontách a Habětín si začne připravovat půdu pro novou situaci. Zatím posílá Benetkově ženě peníze. Po skončení války se mu podaří získat podporu reakčních sil a po jistou dobu se zdá, že továrna bude vyňata z národní správy a vrácena Habětínovi. Únorové události však tyto plány zhatí. Dělníci vezmou vedení do svých rukou a Habětín musí definitivně odejít.
   During an economic crisis Mr Habětín is enlisting a work force for the French mines, for which he will receive a commission. From the money he makes he buys a chemical glass factory from its Jewish owner shortly before the War. He behaves loyally towards the new masters from the very first days of the occupation and gets on extremely well with the newly appointed German director, both at the factory and outside working hours. He does not even balk at direct collaboration with the Germans in order to protect his factory. On the basis of his denouncement, the glass-blower Benetka is arrested and the engineer Sladký is shot during a scuffle with the Gestapo. The Germans, however, are losing on all fronts and Habětín begins preparing for the new situation. In the meantime he sends money to Benetka's wife. After the War he manages to secure the support of reactionary forces and, for a time, it seems that the factory will be taken out of state hands and returned to Habětín. The events of February 1948, however, overturn this prognosis. The workers take control of the factory and Habětín is forced to leave for good.