Padělek  (Forgery,The - KA)
R: Vladimír Borský V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Šebor - Kratochvíl VV: Miloš Mastník N: Eduard Fiker S: Eduard Fiker PR: Bohumil Kouba AR: Jana Pokorná K: Julius Vegricht DK: Stanislav Kautský AK: Jan NěmečekBohumil Paris Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel Škvor St: Miroslav Hájek Zv: Stanislav Vondraš Op: Opravil Miroslav npor. H: Vítězslav Vejražka (právní zástupce JUDr.Petr Klimeš), Vlasta Matulová (herečka Olga Brandová), František Hanus (nadporučík Dušek), Stanislav Neumann (profesor Novák), Bohumil Švarc (poručík Karlíček), Jaroslav Mareš (Hugo Drašner), Walter Taub (dr.Vilém Horyna), Vydra Václav ml. (Karel Brand), Vladimír Menšík (Alfréd Toglar alias Václav Dvořáče), Otylie Beníšková (Klimešova matka), Miloš Nedbal (podplukovník), Miroslav Abrahám (detektiv), Jaroslava Adamová (Drašnerova milenka Kadlecová), Gabriela Bártlová-Buddeusová (pokladní), Nina Bártů (Nováková), Vladimír Bičík (příslušník VB u vysílačky), Václav Fišer (tajný), Věra Hanslíková (dispečerka záchranné stanice), Bohuš Hradil (vedoucí kina), Jana Koulová (sekretářka u Klimeše), Stanislav Langer (předseda soudu), Karel Linc (Karel Palouš), Heda Marková (správcová), Karel Pavlík (lékař), Jiří Pleskot (důstojník VB), Jiří Suk (laborant), Miluše Zoubková (Klára), Miroslav Zounar (dozorčí důstojník), Ladislav Trojan (příslušník VB), Jindřich Narenta (tiskař), Ladislav Gzela (člen bandy) Spol: Eva Kučerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 29.11.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Herečka Olga Brandová najde po návratu z kina svého manžela, s nímž se právě rozvádí, zastřeleného. Zdá se, že jde o jasný případ sebevraždy, ale nadporučík Dušek z Veřejné bezpečnosti má podezření na vraždu, kterou mohla spáchat i Olga. Dopis mrtvého Branda má potvrdit jeho sebevraždu. Právní zástupce a přítel Olgy dr. Klimeš se postupně seznámí s nejrůznějšími podivnými okolnostmi, souvisejícími s Brandovou smrtí. Především se dozví, že dopis je padělek a že Brand patřil k nebezpečné bandě, která páchala protistátní zločiny. Dr. Klimeš váhá, zda má tyto informace poskytnout Duškovi. Bojí se, že by jeho výpověď potvrdila Duškovo podezření o Olžině vině. Nakonec zvítězí jeho smysl pro spravedlnost a pravdu. Sdělené poznatky přispějí k odhalení celé skupiny. V dalším vyšetřování se prokáže Olžina nevina a je nalezen Brandův vrah, člen bandy, který vymáhal na Brandovi peníze, jež zavražděný dostal od cizího vyslanectví za své služby.
   Actress Olga Brandová arrives home from the cinema and finds her husband, whom she is divorcing, shot dead. It seems like a clear case of suicide, however, police Lieutenant Dušek has suspicions that he was murdered, possibly even by Olga. A letter from the dead Brand supposedly confirms the suicide. Olga's lawyer and friend, Dr Klimeš, gradually uncovers all kinds of strange circumstances surrounding Brand's death. He first finds out that the letter is a forgery and that Brand belonged to a dangerous gang which committed crimes against the state. Dr Klimeš is not sure whether to give Dušek this information. He is afraid that his testimony would confirm Dušek's suspicions about Olga. In the end his sense for justice and truth gets the better of him. The information he provides leads to the unveiling of the gang's criminal activities. Further investigation proves Olga's innocence, and Brand's murderer is found. The latter had forced money out of Brand which he had received for his services to a foreign legation.