Odznak  (Badge,The)
R: Ada Rys-Kavan V: KF Praha, 1949 VV: Lubor Měchura N: Květoslav F. Sedláček S: Ada Rys-Kavan AR: Oldřich Holíček K: Jiří Bronec Hu: Karel Reiner; archivní – píseň Ve jménu pokroku Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: sbor ženský St: Marie Hladká Zv: Jaroslav Šlingr H: J.O. Martin (starý dělník), Jaroslav Mareš (mladý dělník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   V továrně pracují v jedné dílně dva frézaři. Starší chodí do práce o půl hodiny dřív a velmi usilovně pracuje. Mladý při práci lelkuje. Starší frézař připomíná, že mají náročný plán, který musí splnit. Zdá se mu, že mladší dělník je lhostejný a tak mu v hádce odebere stranický odznak. Mladíka se událost velmi dotkne a doma nad vším přemýšlí. Pak prosedí celou noc nad návrhem nového vrtáku. V dílně si svůj vynález přezkouší a hrdě jej předvede staršímu kolegovi. Teď už budou moci plán splnit. Starý frézař mu s úsměvem vrátí odznak.
   Two milling operators work together in a factory workshop. The older one comes to work half an hour earlier and works very hard. The younger one fools around at work. The older operator reminds him that they have a very demanding plan to fulfil. He has a feeling that the younger worker is indolent so he takes away his Party badge during a quarrel. The young man is really taken aback by the event and is thinking everything over at home. He then sits all night over a project for a new drill. In the workshop, he tries his invention out and proudly demonstrates it to the older colleague. Now they will be able to fulfil the plan. The old milling operator gives him back his badge with a smile.